Разлика между версии на „Равномощни множества“

редакция без резюме
Две [[Множество|множества]] се наричат '''равномощни''', ако между тях съществува [[биекция]]. Терминът '''мощност (равномощност)''' на множества стой в основата на [[теория на множествата|теорията на монжествата]]. За нея са от интерес само такива свойства на множествата, които зависят от тяхната мощност или от тяхната [[Наредба (Теория на множествата)|нередба]]. Равнмощността е [[релация на еквивалентност]]. Равномощните множества образуват [[клас на еквивалентност|класове на еквивалентност]], които дефинират понятието [[кардинално число]]. Две крайни множества са равномощни, ако имат еднакъв брой елементи. Под мощност на едно крайно множество се разбира също броят на неговите елементи. Равномощността на две множества
<math>\mathcal{АA}</math> и <math>\mathcal{B}</math> се бележи с:
<math>\mathcal{АA}\approx\mathcal{B}</math>.
 
Примери: