Разлика между версии на „Равномощни множества“

*Равномощни са множеството на реалните числа и множеството на [[монотонна функция|монотонните функции]] на една реална променлива.
 
*ПриЗа зададенодадено безкрайно множество <math>\mathcal{X}</math>, равномощни са множеството от всички метрични пространства <math>(\mathcal{X},d)</math> и множеството от подмножества на <math>\mathcal{X}</math>.