Разлика между версии на „Уикипедия:Изтриване на страници и файлове“

м
Премахнати редакции на 85.118.76.5 (б.), към версия на Iliev
м (Премахнати редакции на 85.118.76.5 (б.), към версия на Iliev)
Етикет: Отмяна
{{ИП Уикипедия/TabsHeader/5|[[У:ИСФ]]}}
<div style="float:right; margin-left: .5em; margin-bottom:.5em;">__TOC__</div>
 
атията, тя не се изтрива.
Уикипедия е един от най-посещаваните уебсайтове в Интернет и се ранжира на челни позиции в търсачките. Много хора я ползват за отправна точка при търсене на информация и ѝ се доверяват, защото е изградена на [[Уикипедия:Петте стълба|фундаментални принципи]] за [[Уикипедия:Възможност за проверка|истинност]], [[Уикипедия:Неутрална гледна точка|неутралност]], [[Уикипедия:Значимост|значимост]], [[:freedomdefined:Definition/Bg|свободна култура]] и постоянен стремеж към високо качество. Въпреки това, се случва целенасочено или по погрешка да бъдат създавани страници, които по една или друга причина са неподходящи за Уикипедия:
* съдържат глупости, лъжи или измислици;
* нарушават законите за авторското право;
* използват се за спам, реклама, пропаганда или застъпничество от всякакъв вид;
* не са подходящи за енциклопедия, но стават за някой от [[Уикипедия:Сродни проекти|сродните ѝ проекти]].
 
Понякога поради незнание, но [[Уикипедия:Прилагайте презумпцията за добронамереност|с най-добро намерение]] потребители добавят текстове или мултимедийно съдържание със запазени от другиго [[Уикипедия:Авторско право|авторски права]]. Такива материали обаче не могат да се ползват свободно от трети лица и могат да опосредстват и други нарушения надолу по веригата.
 
Понякога се случва изкушени в редактирането, но неопитни потребители да създават страници (обикновено в [[Уикипедия:Именно пространство#Основно именно пространство|основното именно пространство]]) с цел изпробване функциите на софтуера. След тях остават страници, които съдържат уики-команди и безсмислени последователности от знаци, които понякога наричаме „упражнения извън [[Уикипедия:Пясъчник|пясъчника]]“.
 
Понякога пък съвсем съзнателно биват създавани страници с [[Уикипедия:Вандализъм|вандалско]] и неенциклопедично съдържание, лъжи и мистификации, [[Уикипедия:Без оригинални изследвания|лични оригинални изследвания]] и откровена реклама.
 
Поради всички тези причини, с цел утвърждаване на енциклопедията в редица случаи се налага изтриване на страници.
 
== Видове процедури ==
[[Image:Lolcat2.jpg|right|250px|thumb|Напишах ти статия... но те я изтриха.]]
Посочените три процедури са приложими към страници (статии и списъци, категории, шаблони, потребителски страници) и файлове (картинки, звукозаписи и аудио-видео), независимо от кого и кога са създадени:
* [[#Бързо изтриване|Бързо изтриване]] – по преценка на администраторите при съответствие на определени критерии.
* [[#Изтриване на микромъничета|Изтриване на микромъничета]] – след две седмици с поставен шаблон.
* [[#Изтриване с обсъждане и гласуване|Изтриване с обсъждане и гласуване]] – след обсъждане и гласуване на определена за тази цел страница.
 
В някои случаи е възможно [[#Възстановяване на изтрити страници|възстановяване на изтрити страници и файлове]].
 
=== Бързо изтриване ===
{{съкр|У:БИСФ}}
Бързото изтриване е опростена и ускорена процедура, по която страници и файлове могат бъдат изтрити от администраторите без предварително обсъждане и гласуване. Бързо изтриване се допуска само ако страниците или файловете отговарят на поне един от изчерпателно изброените критерии.
 
==== Критерии ====
 
# страница, създадена по техническа грешка или като упражнение в редактиране извън [[Уикипедия:Пясъчник|пясъчника]], особено в [[Уикипедия:Именно пространство|основното именно пространство]];
# статии, за които няма посочени [[Уикипедия:Благонадеждни източници|независими източници]], доказващи [[Уикипедия:Значимост|значимостта на техния обект]], когато тези статии могат да бъдат разглеждани като [[реклама]] или опит за създаване посредством Уикипедия на несъществуваща до този момент [[публичност]] за обекта на статията;
# [[Уикипедия:Дискусионна страница|дискусионни]] и други страници, включително [[Уикипедия:Потребителска страница|потребителски]], със съдържание, неотговарящо на техния замисъл;
# страница или файл, които вече са ненужни;
# съдържание, неотговарящо на предмета на статията;
# [[Уикипедия:Вандализъм|вандализъм]];
# страница, създадена в нарушение на [[Уикипедия:Авторско право|авторски права]];
# страница, създадена от потребител с [[Уикипедия:Отнемане на правата за редактиране|отнети права за редактиране]];
# текст на чужд език или необработен [[машинен превод]];
# текст на [[шльокавица]];
# страница, която се изтрива временно с цел поддръжка (напр. [[Уикипедия:Преместване и пренасочване|преместване]]);
# файл с неясни авторски права (отбелязан като такъв от повече от 7 дни);
# файл, неотговарящ на политиката на Уикипедия за приемане на файлове;
# повторно създадена страница или повторно качен файл, чието изтриване вече е било обсъдено и прието от общността по [[У:ИОГ|процедурата с обсъждане и гласуване]];
# освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с [[Уикипедия:Правила за гласуване|право на глас]]; ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ, администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница.
 
Тези критерии могат да се променят и допълват при взето решение на общността.<ref name="deletereason"></ref> Ако страницата се предлага за изтриване по други критерии, следва да се използва процедурата с обсъждане и гласуване (вж. по-долу). Единствено изключение представляват [[Уикипедия:Микромъниче|микромъничетата]], които може да бъдат изтрити от администраторите две седмици след обозначаването им с шаблон {{ш2|микромъниче}} ако дотогава статията все още не е била разширена, като по възможност преместват съдържанието в [[Уикиречник]].
 
==== Процедура ====
 
Отбелязване на страница за бързо изтриване може да направи всеки потребител, който попадне на страница, отговаряща на горните критерии, като добави в началото на страницата следния код:
:<code><nowiki>{{</nowiki>[[Шаблон:Бързо изтриване|бързо изтриване]]|''Обяснение защо страницата е за бързо триене''}}</code><ref name="commons"></ref>
 
Този шаблон добавя страницата в [[:Категория:Страници за бързо изтриване]], която администраторите следят. Въпреки, че не е задължително, добра практика е заедно с добавянето на шаблона също да бъдат уведомени редакторите със съществени приноси за страницата. Изключение са случаите на явен вандализъм, експерименти извън пясъчника и други от подобен характер. Уведомяването може да стане чрез следното съобщение на беседата на съответните заинтересовани редактори:
:<code><nowiki>{{</nowiki>замест:[[Шаблон:Уведомление-изтриване|узи]]|''Име на страницата''|бързо}} <nowiki>~~</nowiki>~~</code>
 
Преди да извършат самото изтриване, администраторите следва да проверят историята на страницата, както и връзките към нея чрез инструмента [[Специални:Какво сочи насам]] (удобна връзка за всяка конкретна страница има в менюто с инструменти вляво). Възможно е например да има проблем само в последните версии, в който случай се [[Уикипедия:Възвръщане|възвръща]] последната добра версия. Ако страницата все пак бъде изтрита, желателно е връзките към нея да бъдат подходящо актуализирани или също изтрити.
 
==== Оспорване ====
 
Всеки потребител, според когото предложена статия не отговаря на критериите за бързо триене или който има намерение бързо да приведе статията в подходящо за Уикипедия състояние, може да добави шаблона {{ш2|почакай}}, като изложи аргументите си в самия шаблон (например {{ш2|почакай|ще приведа статията в съответствие с изискванията}}) или на съответната беседа. Поставянето на шаблона само по себе си няма стойност без адекватна и добре обоснована аргументация. Възможностите оттук насетне са различни според ситуацията, например:
* да започне обсъждане с редактора, поставил шаблона за бързо изтриване, с цел уточняване на причината за различията в преценката;
* страницата да бъде предложена за бавно изтриване с обсъждане и гласуване;
* да бъдат поставени по-подходящи шаблони, например шаблон {{ш2|обработка}};
* редактор да подобри съдържанието на статията, за да отговаря тя на изискванията.
 
=== Изтриване с обсъждане и гласуване ===
{{съкр|У:ИОГ}}
Обсъжданията за изтриване на страници се провеждат на [[Уикипедия:Страници за изтриване]] или на подстраници към нея.
 
'''Подаване на заявка'''. Потребителят, подаващ заявка за гласуване за изтриване на дадена страница, добавя шаблон {{ш2|изтриване}} в началото на въпросната страница, както и нов раздел в [[Уикипедия:Страници за изтриване]], с препратка към предложената страница и с ясно посочени критерии, по които потребителят смята, че страницата трябва да бъде изтрита.
 
'''Недопустимост'''. Не могат да се предлагат за изтриване генерираните с бот статии за съществуващи български градове и села, за държави, както и статии за дати, години и векове.
 
'''Критерии за изтриване'''. При обикновената процедура, освен критериите, изброени в раздела за бързо триене, могат да се посочат други критерии, а именно:
* недостатъчна или неясна енциклопедична значимост на предмета на статията;
* съдържанието е предимно [[Уикипедия:Без оригинални изследвания|оригинално изследване]];
* друга ясно посочена и аргументирана причина за изтриване.
: ''Забележки'':
::* Липсата на [[Уикипедия:Неутрална гледна точка|неутралност]] сама по себе си не е достатъчен критерий за изтриване – такива страници се неутрализират или им се поставят предупредителни шаблони, твърденията без [[Уикипедия:Цитиране на източници|посочен източник]] се премахват, подобряването на текста се обсъжда на прикачената дискусионна страница, но при наличие на енциклопедична значимост на предмета на статията, тя не се изтрива.
::* Неенциклопедичното оформление на страницата също не е основателна причина за изтриване. По-адекватно е да се поставят подходящи [[:Категория:Шаблони за поддръжка|шаблони за поддръжка]] или страницата да се добави към списъка [[Уикипедия:Страници за спасяване|статии за спасяване]].