Биология и сексуална ориентация: Разлика между версии

(Нова страница: „Взаимоотношението между '''биология и сексуална ориентация''' е обект на изследване. Досе...“)
 
Беърман и Брюкнер (2002) критикуват ранните изследвания, концентриращи се върху малки, избирателни извадки<ref name=Bearman>{{cite journal|author1=Bearman P. S. |author2=Bruckner H. |year=2002 |title=Opposite-sex twins and adolescent same-sex attraction |url=http://iserp.columbia.edu/content/opposite-sex-twins-and-adolescent-same-sex-attraction |journal=American Journal of Sociology |volume=107 |issue=5 |pages=1179 – 1205 |doi=10.1086/341906 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110719175100/http://iserp.columbia.edu/content/opposite-sex-twins-and-adolescent-same-sex-attraction |archivedate=2011-07-19 |df= }}</ref> и нерепрезентативната селекция на техните субекти.<ref>Макар да са в противоречие със съвременните открития, първото относително мащабно изследване на близнаци е осъществено от [[Франц Калман|Калман]] през 1952. (''Виж:'' {{cite journal |author=Kallmann FJ |title=Comparative twin study on the genetic aspects of male homosexuality |journal=J. Nerv. Ment. Dis. |volume=115 |issue=4 |pages=283 – 97 |date=April 1952 |pmid=14918012 |doi= |url=}}). Проучвайки само мъже близнаци, той открива 100 конкордантност за хомосексуалност сред 37 двойки едноячни близнаци, сравнено с 12%–42% конкордантност сред 26 двуячни двойки близнаци. С други думи всеки идентичен близнак на хомосексуален субект също е хомосексуален, докато това не важи за неидентичните близнаци. Това изследване е критикувано за неговите неясно описани методи за намиране на близнаци и за високото си ниво на психиатрични разстройства сред субектите (''Виж'' Rosenthal, D., „Genetic Theory and Abnormal Behavior“ 1970, New York: McGraw-Hill.)</ref> Те изследват 289 двойки идентични близнаци (едноячни или от една оплодена яйцеклетка) и 495 двойки двуячни близнаци или от две оплодени яйцеклетки и откриват ниво на конкордантност за привличане към същия пол само от 7.7% за мъжки близнаци и 5.3% за близначки, модел, който казват, че „не предполага генетично влияние, независимо от социалния контекст“ .<ref name=Bearman/>
 
Изследване от 2010 г. на всички възрастни близнаци в Швеция (повече от 7,600 близнаци)<ref name="karolinska">{{cite journal |vauthors=Långström N, Rahman Q, Carlström E, Lichtenstein P |title=Genetic and environmental effects on same-sex sexual behavior: a population study of twins in Sweden |journal=Arch Sex Behav |volume=39 |issue=1 |pages=75 – 80 |date=February 2010 |pmid=18536986 |doi=10.1007/s10508-008-9386-1}}</ref> открива, че сексуалното поведение към същия пол се обяснява чрез наследствени фактори и индивидуално специфични фактори на обкръжението (като пренатална среда, преживяване на болест и травма, както и с група на връстниците и сексуални преживявания), докато влиянията на споделените променливи като фамилна среда и социални нагласи са с по-слаб, но значим ефект. Жените показват статистически незначителна традиции към по-слабо влияние на наследствените ефекти, докато мъжете не показват влияние от споделени ефекти на средата. Използването на всички възрастни близнаци в Швеция е предназначено да отговори на критиките към доброволческите изследвания, в които потенциалните пристрастност към участието на гей близнаци може да повлияе на резултатите. Women showed a statistically non-significant trend to weaker influence of hereditary effects, while men showed no effect of shared environmental effects.
 
{{цитат|Биометричното моделиране разкрива, че, при мъжете, генетичните ефекти се обясняват от .34–.39 от вариацията [на сексуалната ориентация], споделената среда от .00, а индивидуално специфичната среда от .61–.66 от вариацията. Кореспондиращите оценки сред жените са .18–.19 за генетични фактои, .16–.17 за споделена среда и .64–.66 за уникални фактори на средата. Макар широкия доверителен интервал да предполага по-внимателна интерпретацияя, резултатите се съгласуват с умерени, главно генетични, семейни ефекти и умерени до големи ефекти от несподелена среда (социална и биологична) на сексуалното поведение към същия пол.<ref name="karolinska"/>}}