Разлика между версии на „Базис“

редакция без резюме
(Нова страница: Нека е дадено линейно пространство V над някакво поле F. Нека B е система от вектори, принадлежа...)
 
1) B е система от линейно независими вектори
2) l(B)=V, т.е. линейната обвивка на векторите от B представлява цялото пространство.
 
Определение 2 :
Нека V бъде линейно пространство над някакво поле F и В е подмножество на V,то казваме,че B е базис ,ако В е минимална линейна обвивка на линейно пространство V ,т.е. ако важи :
1)l(B)=V
2)Ако В` е подмножество на В , то важи : l(B`) е подмножество на V.
4

редакции