Разлика между версии на „Фирма“

{{Друго значение|юридическото понятие|стопанските организации|Предприятие}}, добавен източник, дефиниция
м (Робот Добавяне {{без източници}})
({{Друго значение|юридическото понятие|стопанските организации|Предприятие}}, добавен източник, дефиниция)
{{Друго значение|юридическото понятие|стопанските организации|Предприятие}}
{{без източници}}
 
== Произход ==
'''Фирма''' ({{lang-la|на=от|firmare}}, „дамга“, „подпис“, „отпечатък“) е термин в [[търговско право|търговското право]] – наименованието, под което [[Търговец|търговците]] извършват своята дейност.<ref>http://www.lawsbg.com/lectures/65-commercial-law-lectures/244-turgovsko-pravo-lekcii.html?start=3</ref>
Фирма произлиза от латинското firmare, което означава поставяне на дамга, подпис или отпечатък. Фирмата като наименование под което се извършва определена дейност възниква през средните векове при съсловните сдружения.
 
== Понятие ==
Легално определение на „фирма“ дава Търговският закон в чл.7 ал 1, в който се посочва, че фирмата е '''наименованието''', под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.<ref>http://www.lawsbg.com/lectures/65-commercial-law-lectures/244-turgovsko-pravo-lekcii.html?start=3</ref> Фирмата се определя от този който ще извършва търговската дейност – [[едноличен търговец]] или [[търговско дружество]], а при дружествата с държавно или общинско участие органа който ги е образувал.'''От чл. 7 ал.1 ТЗ можем да направим следните изводи:'''
 
* Всеки търговец има фирма. Недопустимо е извършването на търговска дейност от търговеца без да има фирма. Тя е негов основен индивидуализиращ белег, който го отличава от всички други търговци.
* Фирмата трябва да е уникална, т.е недопустимо е в страната да има друг търговец със същата фирма. С въвеждането на електронния [[Търговски регистър]] възможността от дублиране на наименованието бе премахната.
* [[Търговско предприятие]] не може да има повече от една фирма
* Търговецът използва фирмата при сключване на търговски сделки. Ако при сключване на търговска сделка търговецът използва личното си име (ако е [[едноличен търговец]] ) това не води до недействителност на сделката. Същото важи ако физическото лице при сключването на [[гражданска сделка]] използва фирмата си. Това не трансформира сделката в търговска.
* Фирмата не съвпада с търговската марка. Търговеца задължително трябва да има Фирма, но не и търговска марка. Разликата е и в правния режим (търговската марка се регламентира от нормите на Закона за търговските марки и промишлените образци, а не от Търговския закон), в различния режим на регистрацията (Търговската марка се регистрира в „[[Институт за изобретения и рационализации]]“ и правото на фирма е безсрочно право, а на [[търговска марка]] – -не. Правото на търговска фирма е субективно право на търговеца и той може да го защитава по частноправен и публично правен ред.
 
== Прехвърляне на фирма ==
Фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на друго лице заедно с дейността ѝ по член 60 от Търговския Закон. При прехвърлянето след името на вече записият тъговец (пр: „Ало-Иван Иванов“) се вписва името на новият собственик с цел след време предният ако иска да отвори пак ЕТ да може да си ползва името (пр: „Ало-Иван Иванов-Марина Маринова“) с нотариално заверени документи за прехвърляне се отива както следва; съда за пререгистрация; БУЛСТАТ; НОИ; Данъчни, като само се презаверяват документите на фирмата. Същото става ако има издадени ХЕИ, ДВСК, И др. разрешителни на името на тази фирма за даден обект (ако обекта се прехвърли с фирмата).
 
== Вижте същоБележки ==
<references/>
* [[Предприятие]]
 
[[Категория:Търговско право]]