Разлика между версии на „Осмий“

доп. ш-н
(доп. ш-н)
{{Химичен елемент
<!-- ОбщиВъншен даннивид -->
| вид =сиво-син метал
| име = Осмий
| картинка =Osmium crystals.jpg
| символ = Os
<!-- Общи данни -->
| номер = 76
| име =Осмий
| вляво = [[Рений]]
| вляво =[[Рений]]
| вдясно = [[Иридий]]
| вдясно =[[Иридий]]
| отгоре = [[Рутений|Ru]]
| отгоре =[[Рутений|Ru]]
| отдолу = [[Хасий|Hs]]
| отдолу =[[Хасий|Hs]]
| серия = Преходен метал
| група = 8
| период = 6
| блок = d
| вид серия = сиво-синпреходен метал
| серия_коментар =
| картинка = Osmium 1.jpg
| конфигурация =&#91;[[Ксенон|Xe]]&#93; 4f<sup>14</sup> 5d<sup>6</sup> 6s<sup>2</sup>
<!-- Свойства на атома -->
| конфигурация_коментар =
| атомна_маса = 190,23
| електрони_на_ниво =2, 8, 18, 32, 14, 2
| атомен_радиус = 130
| електрони_на_ниво_коментар =
| атомен_радиус2 = 185
| CAS_номер =
| ковалентен_радиус = 128
| CAS_номер_коментар =
| ван_дер_Ваалс = -
<!-- Свойства на атома -->
| електронна_конф = [Xe] 4f<sup>14</sup> 5d<sup>6</sup> 6s<sup>2</sup>
| атомна_маса =190,23
| електрони_на_ниво = 2, 8, 18, 32, 14, 2
| атомна_маса_коментар =
| окс_състояния = 8, 6, '''4''', 2, -2<br />
| атомен_радиус =130
| оксид = слаба [[киселина]]
| атомен_радиус2 =185
| крист_структура = Хексагонална
| атомен_радиус_коментар =
<!-- Физични свойства -->
| ковалентен_радиус =144±4
| агрегатно = Твърдо вещество
| ковалентен_радиус_коментар =
| плътност = 22610
| ван_дер_Ваалс =
| твърдост = 7
| ван_дер_Ваалс_коментар =
| топене_K = 3306
| окс_състояния ='''8''', 7, 6, 5, '''4''', 3, 2, 1, −1, −2, −4
| топене_C =
| окс_състояния_коментар =
| кипене_K = 5285
| оксид =OsO<sub>4</sub> и OsO<sub>2</sub> (киселинни)
| кипене_C =
| оксид_коментар =
| моларен_обем = 8,42×10<sup>-6</sup>
| електроотрицателност =2,2
| топл_изпарение = 627,6
| електроотрицателност_коментар =
| топл_топене = 31,8
| йон_потенциал =840
| налягане_пара = 2,52
| йон_потенциал2 =1600
| налягане_пара_при = 3300
| йон_потенциал3 =
| скорост_звук = 4940
| йон_потенциал4 =
| скорост_звук_при = 293,15
| йон_потенциал_коментар =
<!-- Други -->
<!-- Физични свойства -->
| електроотрицателност = 2,2
| агрегатно =твърдо вещество
| топл_капацитет = 130
| агрегатно_коментар =
| електропроводимост = 10,9 10<sup>6</sup>
| алотропи =
| топлопроводимост = 87,6
| алотропи_коментар =
| йон_потенциал = 840
| крист_структура =шестоъгълна плътноопакована
|}}
| крист_структура_коментар =
 
| крист_структура2 =
| крист_структура_коментар2 =
| плътност =22590
| плътност_коментар =
| топене_K =3306
| топене_коментар =
| кипене_K =5285
| кипене_коментар =
| моларен_обем =8,421×10<sup>-6</sup>
| моларен_обем_коментар =
| тройна_точка_темп =
| тройна_точка_налягане =
| тройна_точка_коментар =
| крит_точка_темп =
| крит_точка_налягане =
| крит_точка_коментар =
| топл_топене =31
| топл_топене_коментар =
| топл_изпарение =378
| топл_изпарение_коментар =
| налягане_пара_T1 =3160
| налягане_пара_T10 =3423
| налягане_пара_T100 =3751
| налягане_пара_T1k =4148
| налягане_пара_T10k =4638
| налягане_пара_T100k =5256
| скорост_звук =4940
| скорост_звук_коментар =при 20&nbsp;[[целзий|°C]]
| топл_капацитет =130
| топл_капацитет_коментар =
| електропроводимост =1,2×10<sup>7</sup>
| електропроводимост_коментар =при 0&nbsp;[[целзий|°C]]
| елсъпротивление =0,081
| елсъпротивление_коментар =при 0&nbsp;[[целзий|°C]]
| топлопроводимост =87,6
| топлопроводимост_коментар =
| магнетизъм =[[парамагнетизъм|парамагнитен]]
| магнетизъм_коментар =
| модул_еластичност =
| модул_еластичност_коментар =
| модул_срязване =222
| модул_срязване_коментар =
| модул_натиск =462
| модул_натиск_коментар =
| коефициент_Поасон =0,25
| коефициент_Поасон_коментар =
| твърдост_Моос =7
| твърдост_Моос_коментар =
| твърдост_Викерс =3620 – 4140
| твърдост_Викерс_коментар =
| твърдост_Бринел =3490 – 4000
| твърдост_Бринел_коментар =
<!-- История -->
| наименование =
| открит_от =Смитсън Тенант
| открит_през =1803 г.
| изолиран_от =
| изолиран_през =
<!-- Изотопи -->
| изотопи =
{{химичен елемент/изотоп стабилен|символ=Os|масово_число=184|честота=0,02 %|firstlinks=yes}}
{{химичен елемент/изотоп разпад1|символ=Os|масово_число=185|честота=[[синтетичен елемент|синт.]]|период_полуразпад=93,6&nbsp;дена|тип_разпад=[[електронен захват|ε]]|продукт_символ=Re|продукт_масово_число=185}}
{{химичен елемент/изотоп разпад1|символ=Os|масово_число=186|честота=1,59 %|период_полуразпад=2×10<sup>15</sup>&nbsp;г.|тип_разпад=[[алфа-разпад|α]]|продукт_символ=W|продукт_масово_число=182}}
{{химичен елемент/изотоп стабилен|символ=Os|масово_число=187|честота=1,96 %|firstlinks=no}}
{{химичен елемент/изотоп стабилен|символ=Os|масово_число=188|честота=13,24 %|firstlinks=no}}
{{химичен елемент/изотоп стабилен|символ=Os|масово_число=189|честота=16,15 %|firstlinks=no}}
{{химичен елемент/изотоп стабилен|символ=Os|масово_число=190|честота=26,26 %|firstlinks=no}}
{{химичен елемент/изотоп разпад1|символ=Os|масово_число=191|честота=синт.|период_полуразпад=15,4&nbsp;дена|тип_разпад=[[бета-разпад|β<sup>-</sup>]]|продукт_символ=Ir|продукт_масово_число=191}}
{{химичен елемент/изотоп стабилен|символ=Os|масово_число=192|честота=40,78 %|firstlinks=no}}
{{химичен елемент/изотоп разпад1|символ=Os|масово_число=193|честота=синт.|период_полуразпад=30,11&nbsp;дена|тип_разпад=β<sup>-</sup>|продукт_символ=Ir|продукт_масово_число=193}}
{{химичен елемент/изотоп разпад1|символ=Os|масово_число=194|честота=синт.|период_полуразпад=6 г.|тип_разпад=β<sup>-</sup>|продукт_символ=Ir|продукт_масово_число=194}}
| изотопи_коментар =
}}
'''Осмият''' е [[химичен елемент]] от 8Б [[Група на периодичната система|група]], 6 [[Период на периодичната система|период]]. Има пореден номер Z=76 и [[атомна маса]] 190,23 (средно), [[температура на топене]] 3306 K и [[температура на кипене]] 5285 K.
 
 
== Получаване ==
Осмий се получава от модернизирана суровина платина чрез калциране на концентрата на въздух при температура от 800 – 900°C. Така количествено сублимирани изпарения на осмиев тетраоксид (OsO4OsO<sub>4</sub>), което допълнително абсорбира NaOH разтвор.
 
Солта се изолира чрез изпаряване на разтвора perosmat-натрий, който след това се редуцира с водород при 120 ° С и се получава осмий.
== Употреба ==
Високата твърдост и устойчивост на хим. елемент Осмий позволява да бъде използван в различни сфери:
* Използва се като катализатор за синтез на амоняк и хидрогениране на различни органични съединения.
 
* Осмиев тетраоксид се използва за откриване на пръстови отпечатъци и в оцветяване на мастна тъкан за оптичния и електронния микроскоп.
● Използва се като катализатор за синтез на амоняк и хидрогениране на различни органични съединения.
* Използва се за производството на лампи с нажежаеми нишки, заедно с волфрам.
 
* Прилага се за различни военни цели, като част от артилерийски снаряди и ракетни бойни глави.
● Осмиев тетраоксид се използва за откриване на пръстови отпечатъци и в оцветяване на мастна тъкан за оптичния и електронния микроскоп.
* Също така се използва в електронното оборудване и ракетните технологии.
 
* Осмиий се използва при хирургичната процедура синовектомия при пациенти с артрит, засега само в Скандинавия. Това включва прилагане на осмиев тетраоксид (OsO<sub>4</sub>), което е силно токсично съединение .
● Използва се за производството на лампи с нажежаеми нишки, заедно с волфрам.
* Осмиев тетраоксид се използва за определяне на биологични обекти в електронна микроскопия.
 
* Сплав от платина (90%) и осмий (10%) се използва при хирургични импланти като пейсмейкъри и при смяна на пулмонална клапа .
● Прилага се за различни военни цели, като част от артилерийски снаряди и ракетни бойни глави.
* Правят се опити с присъствието на осмий в съединения, които показват противоракова активност ин виво (в животински изследвания). Те показват обещаващо бъдеще за използването на осмиеви съединения в борбата за намиране лекарство против раковите образувания.
 
● Също така се използва в електронното оборудване и ракетните технологии.
 
● Осмиий се използва при хирургичната процедура синовектомия при пациенти с артрит, засега само в Скандинавия. Това включва прилагане на осмиев тетраоксид (OsO4), което е силно токсично съединение .
 
● Осмиев тетраоксид се използва за определяне на биологични обекти в електронна микроскопия.
 
● Сплав от платина (90%) и осмий (10%) се използва при хирургични импланти като пейсмейкъри и при смяна на пулмонална клапа .
 
● Правят се опити с присъствието на осмий в съединения, които показват противоракова активност ин виво (в животински изследвания). Те показват обещаващо бъдеще за използването на осмиеви съединения в борбата за намиране лекарство против раковите образувания.
 
== Доказване ==