Кредит: Разлика между версии

м (→‎top: replaced: възвращаемост → възвръщаемост редактирано с AWB)
 
==Видове кредити==
 
==== ''По отношение на [[обезпечение]]то'', кредитите могат да бъдат: ====
* Обезпечени кредити — където някакъв материален/финансов актив и/или договорен ангажимент „обезпечава“ (т. е. гарантира) изплащането на кредита от кредитополучателя.
* Необезпечени кредити — кредити, чието изплащане от кредитополучателя не е гарантирано с материални или договорни ангажименти.
* Ипотечни кредити — отпускани с цел придобиване на [[недвижим имот]], като обезпечението по кредита е [[ипотека]] върху самия имот, придобит със средствата от кредита.
* Кредити за оборотни средства — отпускани на фирми с цел набавяне на оборотни средства, необходими за текущата дейност на фирмата (напр. закупуване на [[суровина|суровини]] и материали за [[производство]]то и т.н.).
* '''Търговски кредит -'''
'''Същност и особености на търговския кредит'''
 
= '''Същност: Като търговски (стоков кредит) се определя това икономическо отношение, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт. Кредита е предимно в полза на купувача на стоката или услугата.''' =
 
= '''При търговския кредит по взаимно съгласие между продавача и купувача се уговаря плащането на стоката да стане след определен период.''' =
 
= '''Субекти по търговския кредит: Търговския кредит предоставят помежду си предприятията в процеса на реализация на стоките и услугите.''' =
'''Срок: Търговският кредит се отнася към краткосрочните кредити. При взаимоотношенията между БНБ и ТБ, търговския кредит може да бъде със срок до 3 месеца. Но това не важи за взаимоотношенията между доставчика и купувача.'''
 
==== '''1.Видове търговски кредит''' ====
'''Според кредитополучателя търговският кредит може да бъде:'''
 
'''1. Търговски кредит за купувача (платеца). Този кредит се характеризира с това,че кредитор е продавача, а кредитополучател - купувачът. Той е кредит между небанкови /нефинансови/ субекти, а обект на сделката е стоковия кредит. Механизмът на кредитната сделка е следният: Доставчикът продава стоката на купувача, но получава паричния еквивалент след изтичане на определения в договора срок. В този случай купувачът не заплаща стоката веднага, а само поема задължение да изплати паричната и равностойност след определен период.'''
 
'''Изгодата от тази сделка е по голяма за купувача, но съществува изгода и за доставчика той успява да реализира своята стока.'''
 
'''Търговския кредит в полза на купувача може да се извади по два основни начина:'''
 
'''-по открита сметка'''
 
'''-чрез менителница (трата )'''
 
'''2. Фирмен (търговски) кредит в полза на доставчика при този кредит субектите на сделката си разменят местата: купувачът става кредитор, а доставчикът кредитополучател. Купувачът може да предостави кредит на продавача под формата на аванс, т.е. чрез предплащане на доставката която ще се осъществи след време.'''
 
'''Авансът като форма на търговско кредитиране се отличава от паричните кредити по това, че длъжникът погасява кредита не в брой, а чрез доставка на договорената стока.'''
 
'''Такъв начин на кредитиране се използва най-често при търговията със селскостопански стоки.'''
 
==== '''2.Търговските ценни книжа основа на кредита''' ====
'''1.Възникване и същност на търговските полици'''
 
'''Значителен принос за приложението на търговските полици имат банкерите от Северна Италия. Съществна роля имат и градовете Лион и Безансон, където по време на панаирите са се инкасирали и издавали търговски ефекти по повод търговски взаимотношения с италианските градове (т.е. международна търговия).'''
 
'''Търговската полица е документ, чрез които един субект се задължава да заплати на друг договорена парична сума на определено място и след определено време.'''
 
== '''Полицата като кредитен документ, непосредствено свързан с търговския кредит се използва в двете си разновидности''' ==
'''- запис на заповед това е документ, чрез който едно лице се задължава да изплати определена сума на друго лице. Тук издателят и платецът са едно и също лице.'''
* '''менителница (преводна полица или трата)- тук участват три субекта'''
* '''длъжник(издател), кредитор(поемател), и третото лице платец. Тя е основния документ при търговския кредит.'''
'''ъщност и особености на търговския кредит'''
 
= '''Същност: Като търговски (стоков кредит) се определя това икономическо отношение, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт. Кредита е предимно в полза на купувача на стоката или услугата.''' =
 
= '''При търговския кредит по взаимно съгласие между продавача и купувача се уговаря плащането на стоката да стане след определен период.''' =
 
= '''Субекти по търговския кредит: Търговския кредит предоставят помежду си предприятията в процеса на реализация на стоките и услугите.''' =
'''Срок: Търговският кредит се отнася към краткосрочните кредити. При взаимоотношенията между БНБ и ТБ, търговския кредит може да бъде със срок до 3 месеца. Но това не важи за взаимоотношенията между доставчика и купувача.'''
 
==== '''1.Видове търговски кредит''' ====
'''Според кредитополучателя търговският кредит може да бъде:'''
 
'''1. Търговски кредит за купувача (платеца). Този кредит се характеризира с това,че кредитор е продавача, а кредитополучател - купувачът. Той е кредит между небанкови /нефинансови/ субекти, а обект на сделката е стоковия кредит. Механизмът на кредитната сделка е следният: Доставчикът продава стоката на купувача, но получава паричния еквивалент след изтичане на определения в договора срок. В този случай купувачът не заплаща стоката веднага, а само поема задължение да изплати паричната и равностойност след определен период.'''
 
'''Изгодата от тази сделка е по голяма за купувача, но съществува изгода и за доставчика той успява да реализира своята стока.'''
 
'''Търговския кредит в полза на купувача може да се извади по два основни начина:'''
 
'''-по открита сметка'''
 
'''-чрез менителница (трата )'''
 
'''2. Фирмен (търговски) кредит в полза на доставчика при този кредит субектите на сделката си разменят местата: купувачът става кредитор, а доставчикът кредитополучател. Купувачът може да предостави кредит на продавача под формата на аванс, т.е. чрез предплащане на доставката която ще се осъществи след време.'''
 
'''Авансът като форма на търговско кредитиране се отличава от паричните кредити по това, че длъжникът погасява кредита не в брой, а чрез доставка на договорената стока.'''
 
'''Такъв начин на кредитиране се използва най-често при търговията със селскостопански стоки.'''
 
==== '''2.Търговските ценни книжа основа на кредита''' ====
'''1.Възникване и същност на търговските полици'''
 
'''Значителен принос за приложението на търговските полици имат банкерите от Северна Италия. Съществна роля имат и градовете Лион и Безансон, където по време на панаирите са се инкасирали и издавали търговски ефекти по повод търговски взаимотношения с италианските градове (т.е. международна търговия).'''
 
'''Търговската полица е документ, чрез които един субект се задължава да заплати на друг договорена парична сума на определено място и след определено време.'''
 
== '''Полицата като кредитен документ, непосредствено свързан с търговския кредит се използва в двете си разновидности''' ==
'''- запис на заповед това е документ, чрез който едно лице се задължава да изплати определена сума на друго лице. Тук издателят и платецът са едно и също лице.'''
* '''менителница (преводна полица или трата)- тук участват три субекта'''
* '''длъжник(издател), кредитор(поемател), и третото лице платец. Тя е основния документ при търговския кредит.Чрез използването на менителница търговците спокойно си набавят необходимите''' '''Стоки за реализация, а с получените пари от нея ще могат да погасят менителничната сума на падежа.Притежателят има възможност да чака до падежа или, ако има нужда от пари да сконтира менителницата на ТБ преди падежа.'''
 
==Погасяване на кредитите==
Анонимен потребител