Институт за национална памет: Разлика между версии

редакция без резюме
(Нова страница: „'''Институт за национална памет – Комисия за разкриване на престъпления срещу полския на...“)
Етикети: Визуален редактор добавен етикет nowiki в статията
 
No edit summary
'''Институт за национална памет – Комисия за разкриване на престъпления срещу полския народ''' (ИНП) – държавна институция с изследователски, образователни, архивни и следствени правомощия. От 2013 г. седалището на ИНП се помещава на ул. „Волоска”„Волоска“ 7 във Варшава.
 
Институтът е създаден на 12 януари 1999 г. по силата на договора от 18 декември 1998 г. за Института за национална памет - – Комисия за разкриване на престъпления срещу полския народ. Институтът има 11 отдела в градовете, които са седалища на апелационния съд. В други седем града са създадени клонове на ИНП.
 
== Задачи и основни направления на дейността ==
Към задачите на ИНП спадат:
-* събиране и съхранение на документите от органите за държавна сигурност, създадени между 22 юли 1944 г. и 31 декември 1989 г.;
 
-* разкриване на нацистки и комунистически престъпления;
-събиране и съхранение на документите от органите за държавна сигурност, създадени между 22 юли 1944 г. и 31 декември 1989 г.;
-* провеждане на образователна дейност.
 
-разкриване на нацистки и комунистически престъпления;
 
-провеждане на образователна дейност.
 
Предмет на изследванията на института са:
-* престъпления извършени от цивилния и военнен апарат на Третия райх на територията на окупирана Полша; депортиране до концентрационните лагери,
 
-* депортирането на войници от Армия Крайова и други независими формации, също и жители на Източните покрайнини на II Жечпосполита,
-престъпления извършени от цивилния и военнен апарат на Третия райх на територията на окупирана Полша; депортиране до концентрационните лагери,
-* пацификация на полските земи между Висла и Буг през 1944-1997 г. от НКВД
 
-депортирането на войници от Армия Крайова и други независими формации, също и жители на Източните покрайнини на II Жечпосполита,
 
-пацификация на полските земи между Висла и Буг през 1944-1997 г. от НКВД
 
Съгласно чл. 24 ал. 4 от кодекса, Председателят на ИНП представя веднъж годишно пред Сейма и Сената информация за резултатите от дейността на института.
 
== Структура ==
 
=== Главна комисия за разкриване на престъпления срещу полския народ ===
Главната комисия е част от ИНП, която реализира следствените дейности на института. Тя съществува под различни имена от 40-те години на миналия век: от разследване на немските престъпления, след това хитлеристките, после се добавя съчетанието „национална памет”памет“, заменя се израза „хитлеристки”„хитлеристки“ с израза „срещу полския народ”народ“, след това се заменя думата „разследване”„разследване“ с „преследване”„преследване“.  
 
Следствия по въпросите за нацистките престъпления (особено когато извършителите живеят на територията на Германия) се провеждат в сътрудничество с Централата за разследване на националносоциалистически престъпления (на немски: Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung Nationalsozialistischer Verbrechen) в Лудвигсбург, създадена през декември 1958 г.  
 
=== Архивите на ИНП ===
Това е най-големият и най-многобройният клон на ИНП<ref><nowiki>https://litvestnik.wordpress.com/столица/полският-институт-за-национална-паме/</nowiki>   </ref>. Занимава се със събиране, съхраняване, разработване, защита, споделяне и публикуване на документи от държавните органи за сигурност, събирани от 22 юли 1944 г. до 31 юли 1990 г., а също така и от органите за сигурност на Третия Райх и СССР засягащи:
-* нацистки и комунистически престъпления, както и други, представляващи нарушения на мира и човечеството; или военни престъпления извършени срещу граждани от полска народност или полски граждани от други народности в периода от 1 септември 1939 г. до 31 юли 1990 г.;
-* репресии по политически причини;
-* дейности на органите на Държавна сигурност.
 
Архивният ресурс на ИНП включва архиви от времето на комунизма, от Държавна сигурност, разузнаването и контраразузнаването, военното и цивилното. Най-различни по тип материали, включително съдебни материали, от районните военни съдилища, от военната прокуратура. Голямо количество материали, включително документи създадени от неполски властови структури – Гестапо по време на окупацията и НКВД в първите години на Полската народна република.
-нацистки и комунистически престъпления, както и други, представляващи нарушения на мира и човечеството; или военни престъпления извършени срещу граждани от полска народност или полски граждани от други народности в периода от 1 септември 1939 г. до 31 юли 1990 г.;
 
-репресии по политически причини;
 
-дейности на органите на Държавна сигурност.
 
Архивният ресурс на ИНП включва архиви от времето на комунизма, от Държавна сигурност, разузнаването и контраразузнаването, военното и цивилното. Най-различни по тип материали, включително съдебни материали, от районните военни съдилища, от военната прокуратура. Голямо количество материали, включително документи създадени от неполски властови структури – Гестапо по време на окупацията и НКВД в първите години на Полската народна република.
 
=== Център за обществено образование ===
 
=== Лустрационно бюро ===
Основната задача на бюрото е да проверява достоверността на информацията, предоставена от лица, които кандидатстват за различни държавни и правителствени длъжности. В лустрационния клон, така както и в следствения, работят прокурори. В лустрационния клон работят също историци, които правят справки и помагат на прокурорите да изготвят делата, които водят.
 
== Председатели на института ==
* Януш Куртика – от 29 декември 2005 г. до 10 април 2010 г.
* Франчишек Гричук – от 10 юни 2010 г. до 28 юни 2011 г.
* Лукаш Камински – от 28 юни 2011 г. до  22 юли 2016 г.
* Ярослав Шарек – от 22 юли 2016 г. до сега
 
* Матеуш Шпитма
* Кшищоф Швагжик
 
<nowiki>== Източници ==</nowiki>
<references /><nowiki>https://litvestnik.wordpress.com/столица/полският-институт-за-национална-паме/</nowiki> {{Превод от|pl|Instytut Pamięci Narodowej|52914921}} 
<references />
<references* /><nowiki>https://litvestnik.wordpress.com/столица/полският-институт-за-национална-паме/</nowiki> {{Превод от|pl|Instytut Pamięci Narodowej|52914921}} 
{{Превод от|pl|Instytut Pamięci Narodowej|52914921}}