Разлика между версии на „Древногръцки театър“

Античните писатели дават малко и понякога противоречиви сведения за устройството и историята на древния гръцки театър.
 
Възприето е мнението, че театърът се заражда от празниците, посветени на бог [[Дионис]] – Големите Дионисии и [[Ленеи|Ленеите]]{{hrf|Попов|2009|225}}. Част от празника са поетическите състезания и драматическите представления. Трагедии се поставят още от самото учредяване на празниците – [[534 пр.н.е.]], като под образа на козли с песни и танци се пресъздава съдбата на бога – неговото постоянно умиране и възраждане. Постепенно трагедиите добиват определена форма, а към 488-[[486 пр.н.е.]] се включват и комедии.
 
В драматическите състезания се включват само нови представления, определени за еднократно изпълнение.