Разлика между версии на „Физическо лице“

м (Disambiguated: фикцияФикция (право), областОбласт (България), форматиране: 18x кавички, 2x запетая, 4 интервала, нов ред, тире, тире-числа)
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
 
==== Дееспособност на малолетните ====
Според чл. 3, ал. 1 от ЗЛС, лицата, които не са навършили 1614-годишна възраст са малолетни. Те са напълно недееспособни, тъй като законодателя е решил, че те не са достатъчно зрели, за да извършват каквито и да е правни действия. Вместо тях и от тяхно име такива се извършват от техните законни [[представител]]и. Всеки от [[родител]]ите е законен представител на малолетните си деца. На лицата, които нямат родители или родителите им са лишени от родителски права се назначават [[настойник|настойници]], които действат като техни представители. Родителите и настойниците са длъжни да се грижат за личността и имуществото на малолетните. Те сами извършват действия на управление, а действия на разпореждане извършват само при условията поставени в чл. 73, ал. 2 Семейния Кодекс.
 
==== Дееспособност на непълнолетните ====
Анонимен потребител