Разлика между версии на „Проглас към Евангелието“

Премахване на цялото съдържание на страницата
м („ѝ“ вместо „й“)
(Премахване на цялото съдържание на страницата)
Етикети: Визуален редактор blanking Изтриване на съдържанието Премахване на съдържание
'''„Проглас към евангелието”''' е първата творба на славянската декламативна поезия. Сътворена е по повод създаването на славянската писменост от светите братя [[Кирил и Методий]] и превеждането на свещените книги на разбираем за славяните език. Обемът ѝ е сравнително голям (108 стиха). Открита е в 1858 г. от [[Александър Хилфердинг]]. Позната е в 4 преписа (3 сръбски и един руски). Най-старият препис е от XIII в. и се пази в сбирката на Хилендарския манастир (Четвероевангелие на дяк Бунило).
 
В [[медиевистика]]та се застъпват различни позиции относно авторството на „Проглас към Евангелието”, като за автор едни сочат [[Константин Преславски]] (А. Соболевски, А. Вайан, П. Динеков, Ив. Добрев), а други - [[Константин-Кирил Философ]], и че е бил написан като встъпление при превода на Изборното евангелие (И. Франко, И. Срезневски, Е. Георгиев, Р. Якобсон, В. Топоров, Кр. Станчев, Д. Петканова).
 
== Литература ==
* Соболевский, А. Черковно-славянските стихотворения от IX-X в. и тяхното значение за изучаването на черковнославянския език. — ''Сборник народни умотворения...'', 16-17, С., 1900, 314-320;
* Jakobson, R. St. Constantines Prologue to the Gospels. — ''St. Vladimir's Seminary Quarterly'', New York, 1954, summe, 10-23;
* Vaillant, A. La Preface de l'Evangeliaire vieux-slave. — ''Revue des etudes slaves'', Paris, 24, 1948, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1948_num_24_1_1465 5-20];
* Tопоров, В. “Проглас” Константина Философа как образец старославянской поэзии. — В: ''Славянское и балканское языкознание''. М., 1979, 25-44, 1954, 10-23;
* Петканова, Д. Литературното дело на Константин-Кирил. — В: ''Изследвания по кирилометодиевистика''. С., 1985, 110-115;
* Якобсон, Р. Проглас към евангелието на свети Константин. — В: Роман Якобсон. ''Езикът на поезията'', С., 2000, 103-122.
 
== Външни препратки ==
* [http://www.pravoslavieto.com/docs/sv_otci/sv_kiril_filosof/proglas_kum_evangelieto.htm Проглас към Евангелието]<ref>Словото е препечатано от Тържество на словото. Златният век на българската книжнина, изд. Агата-А, София, 1995, където е публикувано под името „Слово на блажения наш учител Константин Философ проглас на Светото Евангелие” с автор Константин Преславски.</ref>
* [http://www.promacedonia.org/zv/zv1_1.html Слово на блажения наш учител Константин Философ проглас е на Светото Евангелие (Проглас към Евангелието)], по реконструкцията в Старобългарски текстове от [[Климентина Иванова]]
* [[Христо Трендафилов]], [http://liternet.bg/publish3/htrendafilov/proglas.htm Проглас към Евангелието: Жанр-прецедент и функционална множественост], Електронно списание LiterNet, 02.04.2004, № 4 (53)
 
== Бележки ==
<references/>
 
[[Категория:Старобългарска литература]]
Анонимен потребител