Разлика между версии на „Проглас към Евангелието“

редакция без резюме
м (Защити „Проглас към Евангелието“: Бот: временна защита с/у вандализъм ([Редактиране=Позволено само за автоматично одобрени потребители] (изтича на 22:20, 27 май 2018 (UTC)) [Преместване=Позволено само за автоматично одобрени потребители] (изтича на 22:20, 27 май 2018 (UTC))))
 
'''„Проглас към евангелието”евангелието“''' е първата творба на славянската декламативна поезия. Сътворена е по повод създаването на славянската писменост от светите братя [[Кирил и Методий]] и превеждането на свещените книги на разбираем за славяните език. Обемът ѝ е сравнително голям (108 стиха). Открита е в 1858 г. от [[Александър Хилфердинг]]. Позната е в 4 преписа (3 сръбски и един руски). Най-старият препис е от XIII в. и се пази в сбирката на [[Хилендарски манастир|Хилендарския манастир]] (Четвероевангелие на дяк Бунило).
 
В [[медиевистика]]та се застъпват различни позиции относно авторството на „Проглас към Евангелието”Евангелието“, като за автор едни сочат [[Константин Преславски]] (А.[[Алексей Соболевски]], А.[[Андре Вайан]], П.[[Петър Динеков]], Ив.[[Иван Добрев (славист)|Иван Добрев]]), а други - [[Константин-Кирил Философ]], и че е бил написан като встъпление при превода на Изборното евангелие (И.[[Иван Франко]], И.[[Измаил Срезневски]], Е.[[Емил Георгиев (литературовед)|Емил Георгиев]], Р.[[Роман Якобсон]], В.[[Владимир Топоров]], Кр.[[Красимир Станчев]], Д.[[Донка Петканова]]).
 
== Литература ==
* Соболевский, А. Черковно„Черковно-славянските стихотворения от IX-X в. и тяхното значение за изучаването на черковнославянския езикезик“. ''Сборник народни умотворения...'', 16-17, С., 1900, 314-320;
* Jakobson, R. St„St. Constantines Prologue to the GospelsGospels“. ''St. Vladimir's Seminary Quarterly'', New York, 1954, summe, 10-23;
* Vaillant, A. La„La Preface de l'Evangeliaire vieux-slaveslave“. ''Revue des etudes slaves'', Paris, 24, 1948, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1948_num_24_1_1465 5-20];
* Tопоров, В. “Проглас”„Проглас“ Константина Философа как образец старославянской поэзиипоэзии“. В: ''Славянское и балканское языкознание''. М., 1979, 25-44, 1954, 10-23;
* Петканова, Д. Литературното„Литературното дело на Константин-КирилКирил“. В: ''Изследвания по кирилометодиевистика''. С., 1985, 110-115;
* Якобсон, Р. Проглас„Проглас към евангелието на свети КонстантинКонстантин“. В: Роман Якобсон. ''Езикът на поезията'', С., 2000, 103-122.
 
== Външни препратки ==
* [http://www.pravoslavieto.com/docs/sv_otci/sv_kiril_filosof/proglas_kum_evangelieto.htm Проглас„Проглас към ЕвангелиетоЕвангелието“]<ref>Словото е препечатано от Тържество на словото. Златният век на българската книжнина, изд. Агата-А, София, 1995, където е публикувано под името „Слово на блажения наш учител Константин Философ проглас на Светото Евангелие”Евангелие“ с автор Константин Преславски.</ref>
* [http://www.promacedonia.org/zv/zv1_1.html Слово„Слово на блажения наш учител Константин Философ проглас е на Светото Евангелие (Проглас към Евангелието)], по реконструкцията в Старобългарски текстове от [[Климентина Иванова]]
* [[Христо Трендафилов]], [http://liternet.bg/publish3/htrendafilov/proglas.htm Проглас„Проглас към Евангелието: Жанр-прецедент и функционална множественостмножественост“], Електронноелектронно списание LiterNet, 02.04.2004, № 4 (53)
 
== Бележки ==