Разлика между версии на „Червена книга на Република България“

мNo edit summary
 
=== Земноводни и влечуги ===
В Червената книга са описани 2 земноводни ([[алпийски тритон]] и [[сирийска чесновница]]) и 13 влечуги. Защитени са [[вдлъбнаточел смок]], [[смок мишкар]], [[змиегущер]], [[леопардов смок]], [[шипоопашата костенурка]], [[шипобедрена костенурка]],[[Костенурки]] и други.Айредан
 
=== Риби ===
Анонимен потребител