Разлика между версии на „Тайга“

4 байта изтрити ,  преди 2 години
Поради ниските температури, в иглолистните гори са разпространени малко видове [[земноводни]] и [[влечуги]]. В евразийската тайга типичен представител на земноводните е [[Сибирски тритон|сибирският тритон]], а освен него се срещат [[кафява крастава жаба]], [[планинска жаба]] и ''[[Rana arvalis]]''. На север до полярния кръг достига [[ареал]]ът на [[усойница]]та и [[живороден гущер|живородния гущер]]. В най-южните области се среща [[сива водна змия|сивата водна змия]].<ref name="Gruev154" />
 
Срещат се два вида глухари – ''[[Tetrao urogallus]]'' и ''[[Tetrao parvirostris]]'', [[тетрев]], [[лещарка]], [[източносибирска лещарка]]. Типични видове са [[ястребоваивичеста сова|ястребоватаивичестата сова]] и [[брадата улулица|брадатата улулица]], които са постоянни само в зоната на тайгата, а извън нея се срещат само скитащи индивиди. Широко представени за Врабчоподобните – специализираните в хранене със семена на иглолистни дървета [[обикновена кръсточовка|обикновена]] и [[белокрила кръсточовка]], насекомоядните евроазиатски [[боров синигер|боров]] и [[качулат синигер]] и северноамериканските [[лапландски синигер]] ''(Parus cinctus)'' и ''[[Parus atricapillus]]'', [[горска дърволазка]], [[дроздове]], [[коприварчета]], [[певци]], [[чинки]], [[овесарки]] и северноамериканското сем. [[Parulidae]].<ref name="Gruev154" />
 
В тайгата се срещат сравнително малко видове бозайници с малък брой индивиди. [[Летяща катерица]], американски еленови „мишки“ (Peromyscus), [[лос]], [[колонок]], [[самур]], [[златка]], [[хермелин]], [[невестулка]], [[норка]], [[видра]], кафява мечка (в американските иглолистни гори подвидът [[гризли]]), [[американска черна мечка]], [[вълк]], [[евроазиатски рис]], в Северна Америка [[канадски рис]], [[росомаха]]. Росомахата е характено животно само за бореалните гори и отлично приспособено са живот в техните условия.