Разлика между версии на „Уикипедия:Изтриване на страници и файлове“

м
Изтрита страница може да бъде създадена наново от същите или други автори. Ако съдържанието на новосъздадената страница отговаря на критериите за бързо изтриване, страницата се изтрива по описана по-горе процедура.
 
Страници, изтрити с решение на общността по критерий за неясна или ниска енциклопедична значимост на предмета на статията, могат да се предложат за възстановяване при констатирана промяна на значимостта, отново на [[Уикипедия:Страници за изтриване]]. В тези случаи в страницата за гласуване '''задължително''' трябва да бъде поставен шаблонът {{ш2|предложение за въстановяваневъзстановяване}}, за да бъдат избегнати недоразумения. Съдържанието, предложено за възстановяване, може да бъде поставено на временна страница, като за целта е нужно да се направи заявка на [[Уикипедия:Заявки към администраторите]]. Обсъждането протича по същата процедура, както за изтриване на страници, като приключените гласувания се архивират в раздела „оттеглени / друго“.
 
Редактор или автор на дадена изтрита страница може да поиска достъп до изтритото съдържание – администраторите могат да го възстановят в личното именно пространство или да му го изпратят чрез други средства за комуникация. Също е възможно възстановяване на изтрити файлове и техните описателни страници.