Разлика между версии на „Луминесценция“

Стилистични подобрения
м (whitespaces)
(Стилистични подобрения)
[[Картинка:Phosphoreszenz-wikipedia.jpg|150px|thumb|Фосфоресценция]]
 
'''Луминесценция''' есе нарича излъчването на [[светлина]] от частиците на дадено вещество ([[атом|(атоми,]]и, [[йон]]и или [[молекула|молекули]]),]] което излъчване не се дължи на топлина (топлинно излъчване)топлината, а на преминаването на частиците във [[възбудено състояние]] под въздействието на различни външни фактори. (студенаЗатова луминесцентната светлина) е "студена". ТоваВъзбуденото състояние на градивните частици е '''неустойчиво, състояние'''поради и затовакоето частиците се връщат в първоначалното си '''устойчиво състояние''', излъчвайки квант светлина ([[фотон]]|(фотон).]] Но тъй като технияброят бройна частиците е огромен, светенето продължава секунди, минути или дори часове.
 
Веществата, излъчващи луминесцентна светлина, се наричат '''луминофори''' (от лат. lumen светлина, и гръцкигр. phoros — носещ). -Пример напримерза такова вещество е [[фосфор|фосфорът.]]. Много форми на природна луминесценция са били отдавна известни на хората. Например светещи насекоми ([[светулка]]|(светулките),]] светещи морски риби и планктон, полярните сияния, светещи минерали, светенето на гниещо дърво и на други разлагащи се органическиорганични вещества. В днешнонаши времедни към природните форми се прибавят и много изкуствени методи за възбуждане на луминесценция.
 
== Видове луминесценция ==
 
Има много видове луминесценция според външните факторифакторите, предизвикващи светенето.
 
'''Електролуминесценцията''' есе явление,предизвиква приот което някои вещества излъчват светлина при протичанепротичането на [[електричен ток|електрически ток]] през тяхнякои вещества. ПриложениеНамира намираприложение в [[луминесцентни лампи|луминесцентните лампи.]]. Частен случай е '''катодолуминесценцията''' (т. нар. [[катоден лъч|катодни лъчи),]] предизвикана от облъчване на луминифор с бързи [[електрон]]и ([[катоден лъч|катодни лъчиелектрони.]]). ПриложениеИзползва намирасе в кинескопите на [[телевизор]]ите (по-точно в телевизионния [[Телевизор|екрантелевизорите.]]).
 
'''Радиолуминесценцията''' есе явление,дължи при което луминесценцията ена предизвиканабомбардирането в материала от бомбардиранетона мувеществото с [[:йонизиращо лъчение|йонизиращо лъчение.]]. ПриложениеПо етози намиралоначин в старитеначалото на XX век са били правени часовници, къдетосъс засветещи циферблати; радиоактивнорадиоактивното вещество се е използвалбило [[радий|радиятрадий.]]. Днес часовницитетази технология не използватсе тазиизползва технологияза отнаправата съображенияна часовници, тъй като е вредна за сигурностчовешкото здраве.
 
'''Фотолуминесценцията''' е вторично светене под въздействието на [[светлина]]видима сили [[дължинаултравиолетова на вълната]] от видимия и ултравиолетовия диапазонсветлина. ДнешнитеСъвременните часовници използват именнотози тазивид луминесценция,. като презПрез деня луминофорите се възбуждатнапояват с енергия под действиедействието на виолетовиявиолетовата и ултравиолетовияултравиолетовата диапазонсъставка на дневната светлина, а през нощта излъчват натрупаната енергия. ДелиФотолуминсценцията се дели на '''[[фосфоресценция]]''' (при нея светенето продължава секунди, минути, часове или дори дни) и '''[[флуоресценция]]''' (светенето затихва до няколко десетки милисекунди)
 
'''Хемилуминесценцията''' е светене, използващовъзбудено от енергията на [[химична реакция|химична реакция.]]. '''Биолуминесценцията''', благодарениесе дължи на коятопроцеси, протичащи в живите организми или в техните останки. Наблюдава се светятпри [[светулка|светулките,]], гниещата дървесина и [[планктон|планктона]]ът, и гниещата дървесина. Тя е частен случай на хемилуминесценциятахемилуминесценция.
[[File:Omphalotus nidiformis lawson lightoff email.jpg|thumb|350px|Пример за биолуминесценция. В случая гъбата свети с мека зелена светлина.]]
[[Картинка:LightRefractsOf comb-rows of ctenophore Mertensia ovum.jpg|150px|thumb|Друг пример за биолуминесценция]]
'''Сонолуминесценцията''' се предизвиква от звуковезвук с високивисока честоти;честота.
 
'''Кристалолуминесценцията''' е светене, съпровождащо процеса на [[:кристализация|кристализация.]]; При този процес се отделя енергия, която при определени условия се излъчва като светлина.
 
'''Термолуминесценцията''' се предизвиква от нагряването на някои вещества, но въпреки това не е топлинно излъчване, тъй като не се дължи на вътрешнотохаотичното топлинно движение на частицитеградивните частици, а прина нагряванеизпускането сена излъчвапреди това абсорбирана светлина;. Нагряването само отключва този процес.
 
'''Механолуминесценцията''' е излъчване на светлина в резултат на механично въздействие върху твърдо тяло. Тя бивасе дели на няколко вида:
 
- Фрактолуминесценция — причиненапричинява се от механично напрежение, което предизвиквапредизвикващо счупване;.
 
- Триболуминесценция предизвиканапредизвиква се от триене, смачкване, или раздробяване на луминофори. ПредизвикваДължи се отна преминаването на [[:електрически заряд]]и, преминаващи между образуваните наелектризирани частици. – светлинатаСветлината на разряда предизвиква фотолуминесцинция на луминофора.
 
- Пиезолуминесценцията се предизвиква от [[налягане|натиск.]]то, коетоДължи водисе дона еластичнаеластичната деформация.
 
== Източници ==
Анонимен потребител