Разлика между версии на „Общински съвет“

редакция без резюме
'''Общинският съвет''' е орган на [[Местноместно самоуправление|местното самоуправление]] в една [[община]].
 
== В България ==
В [[България]] Общинският съвет:
 
* определя политиката за изграждане и развитие на общината;
В [[България]] Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината; избира и освобождава [[кмет]]овете на [[район]]и в [[Столична община]] и в градовете с районно деление ([[Пловдив]] и [[Варна]]); приема годишния бюджет на общината; осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му; определя размера на местните такси; приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя правомощията на кмета на общината и кметовете на райони и [[кметство|кметства]]; създава райони и кметства; приема решения за именуване и преименуване на [[улица|улици]], [[площади]], [[парк]]ове, инженерни съоръжения, [[вилна зона|вилни зони]], [[курорт]]и и курортни местности и други обекти с общинско значение; решава различни други въпроси.
* избира и освобождава [[кмет]]овете на [[район]]и в [[Столична община|Столичната община]] и в градовете с районно деление ([[Пловдив]] и [[Варна]]);
* приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема отчета за изпълнението му;
* определя размера на местните такси;
* приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
* определя правомощията на кмета на общината и кметовете на райони и [[кметство|кметства]];
* създава райони и кметства;
* приема решения за именуване и преименуване на [[улица|улици]], [[площад]]и, [[парк]]ове, инженерни съоръжения, [[вилна зона|вилни зони]], [[курорт]]и и курортни местности и други обекти с общинско значение;
* решава различни други въпроси.
 
Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити - граждани могат да присъстват на тях, да отправят питания, становища и предложения. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
 
Общинският съвет се състои от общински съветници, които се избират от населението на общината. Броят на съветниците в един общински съвет се определя според населението на общината, като може да е от 11 (за община с население до 5000 души) до 51 (за община с над 160 000 душижители). За СтоличнаСтоличната община броят е специално определен от закона - 61 души.
 
== Източници ==
[http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2132580865 „Общински съвет“] - третаТрета глава от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Република България
 
[http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2132580865 „Общински съвет“] - трета глава от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Република България
 
[[Категория: Политика]]