Разлика между версии на „РНК-полимераза“

м
Бот: Козметични промени
м (форматиране: 8x нов ред, 2x запетая, 2x кавички, 2 интервала, заглавие-стил (ползвайки Advisor))
м (Бот: Козметични промени)
'''РНК-полимераза''' е всеки [[:ензим]], който използва [[:АТФ]], [[:ГТФ]], [[:ЦТФ]] и [[:УТФ]] за синтезата на [[:РНК]] от [[:ДНК]] или РНК матрица.{{Br}}
ДНК-зависими РНК полимерази включват ензимите на [[:транскрипция (биология)|транскрипциятранскрипцията]]та на ДНК и [[:праймази]]те,които синтезират РНК зародишите, необходими за [[:репликация]]та.{{Br}}
РНК-зависима РНК полимераза участва в репликацията на [[:вирус]]ната РНК.{{Br}}
ДНК-зависимите катзлизират реакции между нуклеозид трифосфатите за формиране на РНК<sub>n+1</sub> от РНК<sub>n</sub> и [[:пирофосфат]].
 
=== Еукариотни РНК полимерази ===
[[:Еукариоти]]те имат три типа ДНК-зависима РНК полимераза в [[клетъчно ядро|ядроядрото]]то, всеки от които синтезира различен тип РНК.{{Br}}
'''РНК полимераза I''' е локализирана в [[:ядърце]]то, транскрибира предшествениците на рРНК: 28S,18S и 5,8S. Има 13 субединици с обща [[:молекулна маса]] около 600kD.Разпознава един тип промотори и се нуждае от най-малко два допълнителни фактора. Ензимната ѝ активност в [[:клетка]]та е до 70% от общата полимеразна активност.{{Br}}
'''РНК полимераза II''' се намира в [[:нуклеоплазмата]] и синтезира предшествениците на иРНК. Тя е изградена от две главни субединици от 215 и 139 кило [[:далтон]]а и няколко от по-малки [[:полипептид]]а. Първата по размер субединица е хомолог на '''β′''' от прокариотната РНК полимераза. Притежава „[[:домейн]] от карбоксилни опашки“, изграден от повтарящи се последователности от седем [[:аминокиселини]]. Участва в инициацията, при отделянето на РНК полимерза II от [[:преинициаторния комплекс]]. Втората по размер субединица е хомолог на '''β''' при прокариоти, а има и трета с много по-малки размери, която е хомоложна на '''α''' субединицата. Три от останалите субединици се срещат и при трите типа полимерази.{{Br}}