Разлика между версии на „Екстремно програмиране“

м
Грешки в статичния код: Липсващ затварящ таг; форматиране: 16x тире, 6lokavica, 7 интервала, кавички, тире-числа (ползвайки Advisor)
(→‎Дейности: смислова грешка)
м (Грешки в статичния код: Липсващ затварящ таг; форматиране: 16x тире, 6lokavica, 7 интервала, кавички, тире-числа (ползвайки Advisor))
'''Екстремно програмиране''' (Extreme Programming - – XP) e методология за създаване на софтуер, една от няколкото [[гъвкава методология|гъвкави методологии]] (agile software development methodologies). Основната цел на гъвкавата методология е намиране на по-добри и по-гъвкави решения при създаването на софтуер.
 
Основни правила от манифеста на гъвкавите методологии ([http://agilemanifesto.org/ agilemanifesto.org]), които XP също следва са:
== Принципи ==
XP следва свои прости правила и практики, които на пръв поглед може и да не изглеждат надеждни, но всъщност опитът показва, че дават добри резултати:
# '''Комуникация''' - – при XP се стимулира вербалната комуникация, за разлика от другите концепции, при който комуникацията става чрез документацията.
# '''Простота''' - – при XP се започва с възможно най-опростен дизайн и решение на дадения проблем, който се подобрява, чрез refactoring като при този начин на програмиране се пише за днес, а не за утре.
# '''Обратна връзка'''
#* от системата - – с помoщтапомощта на ''тестове на единици'' (unit tests) или периодични ''интеграционни тестове''(integration tests) програмистите имат директна обратна връзка от състоянието на системата след като промените са били имплементиранивъведени; с помощта на тази обратна връзка по-лесно може да се открие грешка в кода и дадения фрагмент да се пренапише.
#* от клиента - – функционалните тестове са писани от клиента и от тестерите. Те ще получат ясна представа от моментното състояние на системата. Тези тестове са предвидени да се правят веднъж на 2- – 3 седмици, за да може клиентът отблизо да следи развитието.
#* от екипа - – след като клиента веднага каже новите си изисквания екипът веднага да може да даде конкретен отговор колко точно време ще отнеме да се имплементират новите изисквания.
# '''Кураж''' - – кураж да правиш дизайн и пишеш код за днес, а не за утре; кураж да пренапишеш даден код, който не отговаря на новите изисквания, независимо от факта, че си му отделил много време и усилия, куража кара разработчиците да се чувстват добре, когато техния код има нужда от refactoring.
# '''Уважение''' - – в XP членовете на екипа трябва се уважават един друг, защото се смята, че по-този начин се подобрява работата в екипа, при което се получават по-добри резултати.
 
== Дейности ==
Дейности, който XP описва и който се използват при самия процес на софтуера разработка:
# '''Кодиране''' - – Защитниците на XP смятат, че единсвтеното наистина важно нещо в разработката на софтуер е писането на код.
# '''Тестването''' - – без тестване не можем да бъдем сигурни дали нашия продукт наистина отговаря на изискванията на спецификацията; не можем да сме сигурни дали това, което сме написали е това, което сме искали да напишем - – за целта използваме Unit Test; не можем да бъдем сигурни дали това, което сме имали предвид е това, което е трябвало да имаме предвид - – за да проверим това правим ''приемствени тестове''(acceptance tests) на изискванията, който са дадени от клиента (дадени в exploration phase of release planning).
# '''Слушане''' – За програмистите по принцип не е необходимо да са наясно с бизнес страната на самата система. От друга страна те трябва да „слушат”„слушат“, за да знаят от какво се нуждае клиента.
# '''Правене на дизайн''' – При създаването на продукт, използвайки ХР, едно от най-важните неща е създаването на добър дизайн в началото.
 
 
*'''Fine scale feedback:'''
**'''''[[Програмиране по двойки]]''''' - – двама програмисти, който работят заедно на един компютър, driver и navigator. Докато driver-a пише на компютъра, navigator-а следи работата му. И е добре на половин час да си разменят ролите, а всеки ден да се сменят партньорите. Предимствата на pair programming-а са че по този начин се пише по-верен код, правят се по-малко логически грешки; разменят се знания, защото колкото и да знае даден човек никога не може да знае всичко и винаги може да научи повече; така се сближават хората от екипа, нещо много важно за XP. Ако хората се сменят по-често повече от тях ще бъдат въведени в различните features и по този начин всеки ще е много по-добре запознат с цялостния продукт и комуникацията ще е по-лесна. Смята се, че по този начин има по-малко прекъсвания на работата, което води по-голяма продуктивност. Друго предимство е, че по-малко компютри са необходими, за да се свърши работата, при което свободните могат да бъдат използвани за други цели.
**'''''Planning Game''''' - – основния planning process; самият planning game е среща на екипа, която се състои веднъж на всяка итерация (обикновено веднъж седмично). Самият planning process се състои от 2 части: release planning и iteration planning
**'''''Release Planning''''' – фокусира върху това какви изисквания има за следващия release. Състои се от 3 фази:
***'''''Exploration Phase''''' – клиента казва какви са изискванията му
***'''''Commitment Phase''''' – има договаряне каква точно функционалност ще се търси при следващия release и кога се очаква да излезе
***'''''Steering Phase''''' – при тази фаса изискванията може да бъдат подобрени, да бъдат добавени нови, да бъдат премахнати някой от старите
***'''''Commitment Phase''''' – Задачите се разпределят между разработчиците и ще бъде оценено времето, необходимо за завуршването им
***'''''Steering Phase''''' – Представят се завършените задачи и се сравняват с предварителните изисквания
**''''' [[Test Driven Development]]''''' - – Използват се Unit tests, който се пишат още преди да е написан кода, за да могат предварително да се предвидят ситуациите, в който кода може да fail-не. При ХР се смята, че продукта е завършен когато не могат да изникнат нови състояния при който кода да fail-не.
**''''' Whole Team''''' - – При ХР клиента е този, за когото е предназначен самия продукт; с ХР не се създават продукти по принцип, за много хора; създават се за даден конкретен клиент, който впоследствие ще използва продукта и самите разработчици поддържат връзка с него.
*'''Continuous process:'''
**''''' Continuous Integration''''' – Практика, в която разработчиците интегрират често работата си.