Разлика между версии на „Стара Загора (община)“

редакция без резюме
[[Файл:Bulgaria StaraZagora Municipality geographic map bg.svg|мини|дясно|260п|[[Топографска карта]] на община Стара Загора.]]
 
'''Община Стара Загора''' се намира в [[Южна България]] и е една от съставните [[Общини в България|общини]] на [[Стара Загора (област)|област Стара Загора]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината е разположена в централната част на [[Стара Загора (област)|област Стара Загора]]. С площта[[площ]]та си от 1063,418 km<sup>2</sup> е най-голямата сред 11-те общините на областта, което съставлява 20,62% от територията на областта, 7-та по площ и 5-та по население община в [[България]]. Границите ѝ са следните:
* на север – [[Казанлък (община)|община Казанлък]], [[Мъглиж (община)|община Мъглиж]], [[Николаево (община)|община Николаево]] и [[Гурково (община)|община Гурково]];
* на изток – [[Нова Загора (община)|община Нова Загора]], ([[Сливен (област)|област Сливен]]);
* на югоизток – [[Раднево (община)|община Раднево]] и [[Опан (община)|община Опан]];
* на юг – [[Димитровград (община)|община Димитровград]], ([[Хасково (област)|област Хасково]]);
* на югозапад – [[Чирпан (община)|община Чирпан]];
* на запад – [[Братя Даскалови (община)|община Братя Даскалови]].
 
=== Природни ресурси ===
Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински. Територията ѝ попада в пределите на [[Горнотракийската низина]] ([[Старозагорско поле|Старозагорското поле]]) и [[Сърнена Средна гора]].
 
Северните и северозападните части на община Стара Загора се заемат от южните полегати склонове на [[Сърнена Средна гора]]. На около 6 km северно от село [[Дълбоки]], на границата с [[Николаево (община)|община Николаево]] се намира най-високата ѝ точка – връх ''' Морулей 895,2 m'''.
 
Южно от [[Сърнена Средна гора]] се простира широкото и равно [[Старозагорско поле|Старозагорското поле]], с надморска височина 150 – 170 m, което обхваща източните, югоизточните и южните части на общината. В него южно от село [[Козаревец (Областобласт Стара Загора)|Козаревец]], на границата с [[Димитровград (община)|община Димитровград]] се намира най-ниската ѝ точка – 136 m н.в.
 
==== Води ====
Основна водна артерия на община Стара Загора е рака [[Сазлийка]] (145 km, ляв приток на [[Марица]]), която протича през нея с горното си течение. Тя води началото си от 651 m н.в. под името Топлиците на 1,5 km югозападно от връх Руя (812 m) в [[Сърнена Средна гора]]. До село [[Казанка (село)|Казанка]] тече на юг, след което завива на изток под името Казанска река. След село [[Старозагорски бани]] постепенно завива на юг и югозапад, а след притока си Чаталка – на югоизток и при селата [[Лясково (Областобласт Стара Загора)|Лясково]] и [[Ракитница (Областобласт Стара Загора)|Ракитница]] навлиза в [[Старозагорско поле|Старозагорското поле]]. От село [[Казанка (село)|Казанка]], през село [[Лясково (Областобласт Стара Загора)|Лясково]] до село [[Ракитница (Областобласт Стара Загора)|Ракитница]] протича в дълбока и залесена долина. По цялото си протежение в [[Старозагорско поле|Старозагорското поле]] коритото на реката е коригирано с водозащитни диги. След село [[Арнаутито]] реката поема в източна посока, минава покрай селата [[Калояновец]], [[Петрово (Областобласт Стара Загора)|Петрово]], [[Памукчии (Областобласт Стара Загора)|Памукчии]] и [[Бъдеще (село)|Бъдеще]] и североизточно от последното навлиза в [[Раднево (община)|община Раднево]]. На територията на община Стара Загора река [[Сазлийка]] получава три по-големи притока:
: – Чаталка (десен), влива се в нея югоизточно от село [[Елхово (община Стара Загора)|Елхово]];
: – [[Азмака (приток на Сазлийка)|Азмака]] (ляв, 25 km). Тя води началото си от извор-чешма в югоизточната част на село [[Кирилово (Областобласт Стара Загора)|Кирилово]], на 265 m н.в. Тече в посока изток-югоизток в плитка долина с малък надлъжен наклон. Източно от село [[Загоре (село)|Загоре]] навлиза в [[община Раднево]] и след около 5 km се влива отляво в река [[Сазлийка]] на 138 m н.в., на 700 m северозападно от село [[Боздуганово]], [[Раднево (община)|община Раднево]]. Площта на водосборният ѝ басейн е 152 km<sup>2</sup>, което представлява 4,7% от водосборния басейн на [[Сазлийка]].
: – [[Бедечка]] (ляв, 34 km). Тя извира под името Чакмадере на 649 m н.в. от [[Сърнена Средна гора]], на 1,5 km северозападно от село [[Борилово]]. До шосето [[Стара Загора]] – [[Казанлък]] тече на изток в сравнително плитка асиметрична долина със стръмни десни склонове. След това завива на юг и в дълбока проломна долина достига до [[Стара Загора]]. След града завива на югоизток, навлиза в [[Старозагорско поле|Старозагорското поле]], където коритото и&#768; изцяло е коригирано с водозащитни диги. Югоизточно от село [[Могила (Областобласт Стара Загора)|Могила]] навлиза в [[Раднево (община)|община Раднево]] и след около 3 km се влива отляво в река [[Сазлийка]] на 135 m н.в., на 700 m северно от село [[Боздуганово]], [[Раднево (община)|община Раднево]]. Площта на водосборният ѝ басейн е 143 km<sup>2</sup>, което представлява 4,4% от водосборния басейн на [[Сазлийка]].
 
=== Населени места ===
[[Файл:Samarsko_Zname_Panorama.jpg|мини|дясно|250п|Град [[Стара Загора]] през 2011 г.]]
[[Файл:S.borilovo.general.view01.jpg|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Борилово]] през 2005 г.]]
[[Файл:Dulboki-view2.jpg|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Дълбоки]] през 2009 г.]]
[[Файл:S.zmeiovo.general.view01.JPG|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Змейово]] през 2001 г.]]
[[Файл:Kazanka-obsht izgled01.jpg|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Казанка (село)|Казанка]] през 2006 г.]]
[[Файл:S.Lozen.general.view.jpg|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Лозен (област Стара Загора)|Лозен]] през 2009 г.]]
[[Файл:S.Ostra.Mogila.01.jpg|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Остра могила (област Стара Загора)|Остра могила]] през 2002 г.]]
[[Файл:Pystrovo.02.jpg|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Пъстрово]] през 2002 г.]]
[[Файл:Starazagora.mineral.spa-general.view.jpg|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Старозагорски бани]] през 2002 г.]]
[[Файл:S.Sulica.general.view03.jpg|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Сулица]] през 2007 г.]]
[[Файл:SlKladenec.JPG|мини|дясно|250п|Изглед към село [[Сладък кладенец]].]]
 
Общината се състои от 52 [[Населено място|населени места]]. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:
 
{| class="wikitable" style="margin-left:auto;margin-right:auto" style="text-align:center;"
|- bgcolor="#eaecf0" valign=top
| Населено място || Пребр. на<br> населението<br> през 2011 г. || Площ на<br> землището<br> (в км<sup>2</sup>) || Забележка (старо име) || Населено място || Пребр. на<br> населението<br> през 2011 г. || Площ на<br> землището<br> (в км<sup>2</sup>) || Забележка (старо име)
|-
| align="left" |[[Арнаутито]] || align="right" | 293 || align="right" | 22,129 || || align="left" |[[Малко Кадиево]] || align="right" | 258 || align="right" | 9,548 ||
|-
| align="left" |[[Бенковски (област Стара Загора)|Бенковски]] || align="right" | 120 || align="right" | 14,462 || Дуванджизлии || align="left" |[[Михайлово (област Стара Загора)|Михайлово]] || align="right" | 331 || align="right" | 23,680 || Гьок пала
|-
| align="left" |[[Богомилово]] || align="right" |1 552 || align="right" |14,305 || Теке || align="left" |[[Могила (област Стара Загора)|Могила]] || align="right" | 744 || align="right" | 11,067 ||
|-
| align="left" |[[Борилово]] || align="right" | 236 || align="right" | 23,497 || Хамзалари || align="left" |[[Ново село (област Стара Загора)|Ново село]] || align="right" | 93 || align="right" | 10,582 || Янаклари
|-
| align="left" |[[Борово (област Стара Загора)|Борово]] || align="right" | 72 || align="right" | 9,646 || Чираджии || align="left" |[[Оряховица]] || align="right" | 683 || align="right" | 44,883 ||
|-
| align="left" |[[Братя Кунчеви]] || align="right" | 794 || align="right" | 34,074 || Черково || align="left" |[[Остра могила (област Стара Загора)|Остра могила]] || align="right" | 145 || align="right" | 28,005 || Ада тепе
|-
| align="left" |[[Бъдеще (село)|Бъдеще]] || align="right" | 406 || align="right" | 16,440 || Ахиево || align="left" |[[Памукчии (област Стара Загора)|Памукчии]] || align="right" | 297 || align="right" | 12,845 ||
|-
| align="left" |[[Воденичарово]] || align="right" | 56 || align="right" | 7,756 || Дермен махле || align="left" |[[Петрово (област Стара Загора)|Петрово]] || align="right" | 347 || align="right" | 14,502 || Скендерлии, Александрово
|-
| align="left" |[[Горно Ботево]] || align="right" | 835 || align="right" | 27,025 || Шамлии, Горно Ботьово || align="left" |[[Плоска могила]] || align="right" | 278 || align="right" | 7,703 || Читалии
|-
| align="left" |[[Дълбоки]] || align="right" | 1 532 || align="right" | 55,219 || || align="left" |[[Подслон (област Стара Загора)|Подслон]] || align="right" | 151 || align="right" | 5,072 || Кара бунар, Царьово
|-
| align="left" |[[Еленино]] || align="right" | 712 || align="right" | 9,769 || Карагитлии || align="left" |[[Преславен]] || align="right" | 637 || align="right" | 18,241 || Гюрюджии
|-
| align="left" |[[Елхово (община Стара Загора)|Елхово]] || align="right" | 140 || align="right" | 17,539 || || align="left" |[[Пряпорец (област Стара Загора)|Пряпорец]] || align="right" | 124 || align="right" | 18,002 || Бараклари
|-
| align="left" |[[Загоре (село)|Загоре]] || align="right" | 922 || align="right" | 17,196 || Ахърито, Оборито || align="left" |[[Пшеничево]] || align="right" | 212 || align="right" | 11,997 || Голямо Дуванджии, Соколово
|-
| align="left" |[[Змейово]] || align="right" | 569 || align="right" | 39,667 || Дервент || align="left" |[[Пъстрово]] || align="right" | 54 || align="right" | 44,056 || Алагюн
|-
| align="left" |[[Казанка (село)|Казанка]] || align="right" | 132 || align="right" | 37,807 || || align="left" |[[Ракитница (област Стара Загора)|Ракитница]] || align="right" | 467 || align="right" | 20,360 ||
|-
| align="left" |[[Калитиново]] || align="right" | 729 || align="right" | 7,054 || Джуранлии || align="left" |[[Руманя]] || align="right" | 67 || align="right" | 9,792 || Смавлии
|-
| align="left" |[[Калояновец]] || align="right" | 952 || align="right" | 25,629 || Джамбазите || align="left" |[[Самуилово (област Стара Загора)|Самуилово]] || align="right" | 213 || align="right" | 19,416 || Саръ Смаил
|-
| align="left" |[[Кирилово (област Стара Загора)|Кирилово]] || align="right" | 658 || align="right" | 27,018 || Ашик сенеклии, Свети Кирилово, Кирилметодиево || align="left" |[[Сладък кладенец]] || align="right" | 180 || align="right" | 26,548 || Шекер бунар
|-
| align="left" |[[Козаревец (област Стара Загора)|Козаревец]] || align="right" | 132 || align="right" | 18,964 || Явузларе, Кечилер махле || align="left" |'''[[Стара Загора]]''' || align="right" | 138 272 || align="right" | 85,786 ||
|-
| align="left" |[[Колена]] || align="right" | 277 || align="right" | 23,630 || || align="left" |[[Старозагорски бани]] || align="right" | 325 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Сулица]]
|-
| align="left" |[[Ловец (област Стара Загора)|Ловец]] || align="right" | 168 || align="right" | 16,034 || Авзжи Дуванджии, Ловеч || align="left" |[[Стрелец (област Стара Загора)|Стрелец]] || align="right" | 143 || align="right" | 12,246 || Талашманлии
|-
| align="left" |[[Лозен (област Стара Загора)|Лозен]] || align="right" | 150 || align="right" | 20,362 || Балаклии, Руда || align="left" |[[Сулица]] || align="right" | 145 || align="right" | 12,908 || Сонгурларе
|-
| align="left" |[[Люляк (село)|Люляк]] || align="right" | 75 || align="right" | 22,718 || Нова махла || align="left" |[[Хан Аспарухово]] || align="right" | 1 158 || align="right" | 14,407 || Чавла кьой, Цар Аспарух, Стамово
|-
| align="left" |[[Лясково (област Стара Загора)|Лясково]] || align="right" | 159 || align="right" | 19,580 || Пъндаклии, Лесково || align="left" |[[Християново]] || align="right" | 383 || align="right" | 12,286 || Мислимито
|-
| align="left" |[[Маджерито]] || align="right" | 533 || align="right" | 12,290 || || align="left" |[[Хрищени]] || align="right" | 1 749 || align="right" | 34,895 ||
|-
| align="left" |[[Малка Верея]] || align="right" | 448 || align="right" | 14,781 || Кара Верлер || align="left" |[[Яворово (област Стара Загора)|Яворово]] || align="right" | 318 || align="right" | 31,165 || Чохлаково
|}
 
== Административно-териториални промени ==
* Указ № 89/обн. 15.02.1893 г. – обединява селата Суютлии и Араб махле в едно ново населено място – с. Белчево;
* Указ № 91/обн. 18.02.1893 г. – преименува с. Ашик сенеклии на с. Свети Кирилово;
* Указ № 343/обн. 13.04.1894 г. – преименува с. Балаклии на с. [[Лозен (област Стара Загора)|Лозен]];
* Указ № 308/обн. 14.09.1897 г. – преименува с. Чавла кьой на с. Цар Аспарухово;
* Указ № 294/обн. 12.10.1900 г. – преименува с. Гьок пала на с. [[Михайлово (област Стара Загора)|Михайлово]];
* Указ № 73/обн. 23.01.1901 г. – преименува с. Дервент на с. [[Змейово]];
* Указ № 103/обн. 25.03.1902 г. – преименува с. Кара бунар на с. Царьово;
* Указ № 462/обн. 21.12.1906 г. – преименува с. Скендерлии на с. Александрово;
:: – преименува с. Дуванджизлии на с. [[Бенковски (област Стара Загора)|Бенковски]];
:: – преименува с. Теке на с. [[Богомилово]];
:: – преименува с. Хамзалари на с. [[Борилово]];
:: – преименува с. Чираджии на с. [[Борово (област Стара Загора)|Борово]];
:: – преименува с. Ахиево на с. [[Бъдеще (село)|Бъдеще]];
:: – преименува с. Дермен махле на с. [[Воденичарово]];
:: – преименува с. Шамлии на с. Горно Ботьово;
:: – преименува с. Кутлуджа на с. Дъбрави;
:: – преименува с. Карагитлии на с. [[Еленино]];
:: – преименува с. Айдънлии на с. Зора;
:: – преименува с. Джуранлии на с. [[Калитиново]];
:: – преименува с. Янузларе (Кечилер махле) на с. [[Козаревец (област Стара Загора)|Козаревец]];
:: – преименува с. Муратлии на с. Кольо Ганчово;
:: – преименува с. Пъндаклии на с. Лесково;
:: – преименува с. Авджи Дуванджии на с. Ловеч;
:: – преименува с. Кара Верлер (Кара Ферлер) на с. [[Малка Верея]];
:: – преименува с. Янаклари на с. [[Ново село (област Стара Загора)|Ново село]];
:: – преименува с. Ахърито на с. Оборито;
:: – преименува с. Ада тепе на с. [[Остра могила (област Стара Загора)|Остра могила]];
:: – преименува с. Чаталии на с. [[Плоска могила]];
:: – преименува с. Гюрюджии на с. [[Преславен]];
:: – преименува с. Бараклари на с. [[Пряпорец (област Стара Загора)|Пряпорец]];
:: – преименува с. Алагюн на с. [[Пъстрово]];
:: – преименува с. Смавлии на с. [[Руманя]];
:: – преименува с. Саръ Смаил на с. [[Самуилово (област Стара Загора)|Самуилово]];
:: – преименува с. Шекер бунар на с. [[Сладък кладенец]];
:: – преименува с. Малко Дуванджии на с. Соколец;
:: – преименува с. Голямо Дуванджии на с. Соколово;
:: – преименува с. Талашманлии на с. [[Стрелец (област Стара Загора)|Стрелец]];
:: – преименува с. Сонгурларе на с. [[Сулица]];
:: – преименува с. Мислимито (Мислими) на с. [[Християново]];
:: – преименува с. Чохлаково на с. [[Яворово (област Стара Загора)|Яворово]];
* МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Джамбазите на с. [[Калояновец]];
* МЗ № 1639/обн. 23.06.1939 г. – заличава с. Белчеве и възстановява кварталите му Суютлии и Араб махле като отделни населени места – с. Воднянка и с. Чернево;
* МЗ № 2875/обн. 15.11.1940 г. – заличава с. Соколец и го присъединява като квартал на с. Горно Ботьово;
* между 1946 и 1956 г. – осъвременено е името на с. Горно Ботьово на с. [[Горно Ботево]] без административен акт;
:: – осъвременено е името на с. Дъбрави на с. Дъбрава без административен акт;
:: – осъвременено е името на с. Кольо Ганчово на с. Колю Ганчево без административен акт;
* Указ № 165/обн. 05.04.1950 г. – преименува с. Ловеч на с. [[Ловец (област Стара Загора)|Ловец]];
:: – преименува с. Александрово на с. [[Петрово (област Стара Загора)|Петрово]];
:: – преименува с. Царьово на с. [[Подслон (област Стара Загора)|Подслон]];
:: – преименува с. Цар Аспарухово на с. Стамово;
* Указ № 191/обн. 22.04.1950 г. – преименува с. [[Лозен (област Стара Загора)|Лозен]] на с. Руда;
* Указ № 230/обн. 22.05.1950 г. – заличава с. Голямо Кадиево и го присъединява като квартал на с. Оборито;
* Указ № 236/обн. 28.05.1950 г. – преименува с. Оборито на с. [[Загоре (село)|Загоре]];
:: – преименува с. Соколово на с. [[Пшеничево]];
* Указ № 47/обн. 09.02.1951 г. – преименува с. Свети Кирилово на с. Кирилметодиево;
* Указ № 91/обн. 02.03.1951 г. – обединява селата Воднянка и Чернево в едно ново населено място – с. [[Ракитница (област Стара Загора)|Ракитница]];
* Указ № 163/обн. 12.07.1955 г. – признава н.м. Старозагорски минерални бани за отделно населено място – с. [[Старозагорски бани]];
* Указ № 148/обн. 29.05.1956 г. – обединява селата [[Подслон (област Стара Загора)|Подслон]], [[Руманя]] и Черково в едно ново населено място – с. [[Братя Кунчеви]];
* Указ № 513/обн. 24.11.1959 г. – заличава селата Дъбрава, Зора и Колю Ганчево и ги присъединява като квартали на гр. [[Стара Загора]];
* Указ № 50/обн.09.02.1960 г. – преименува с. Нова махла на с. [[Люляк (село)|Люляк]];
* Указ № 902/обн. 31.12.1963 г. – отделя кварталите Подслон и Руманя от с. [[Братя Кунчеви]] и ги възстановява като отделни населени места – с. [[Подслон (област Стара Загора)|Подслон]] и с. [[Руманя]];
* Указ № 960/обн. 04.01.1966 г. – уточнява името на с. Лесково на с. [[Лясково (област Стара Загора)|Лясково]];
* Указ № 562/обн. 06.04.1971 г. – преименува с. Кирилметодиево на с. [[Кирилово (област Стара Загора)|Кирилово]];
* Указ № 3005/обн. 09.10.1987 г. – закрива община Дълбоки и община Калояново и присъединява включените в състава им населени места към община Стара Загора;
* Указ № 3/обн. 19.01.1993 г. – преименува с. Стамово на с. [[Хан Аспарухово]];
* Указ № 486/обн. 05.12.1997 г. – възстановява старото име на с. Руда на с. [[Лозен (област Стара Загора)|Лозен]];
* Указ № 45/обн. 23.03.2001 г. – отделя с. [[Пъстрово]] и неговото землище от [[община Братя Даскалови]] и го присъединява към община Стара Загора;
* Указ № 1/обн.18.01.2013 г. – отделя с. [[Яворово (област Стара Загора)|Яворово]] и неговото землище от [[Чирпан (община)|община Чирпан]] и го присъединява към община Стара Загора<ref>{{Цитат уеб | уеб_адрес = http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=72047 | заглавие = Указ № 1 за утвърждаване на нови граници на община Чирпан, област Стара Загора, и община Стара Загора, област Стара Загора | достъп_дата = 26.01.2013 | дата = 18.01.2013 | труд = Указ № 1 от 10.01.2013 | издател = ДВ. бр. 5 | език = bg }}</ref>.
 
== Население ==
[[Файл:BASA-526K-1-1416-14-Stara Zagora, 1929.JPG|дясно|мини|Стара Загора, 1929]]
 
Численост на [[население]]то според [[Преброяване на населението|преброяванията]] през годините:{{Small|<ref>{{Цитат уеб| уеб_адрес = http://pop-stat.mashke.org/bulgaria-division.htm | заглавие = „Divisions of Bulgaria“| достъп_дата = 25 август 2018 | издател = pop-stat.mashke.org | език = bg}}</ref>}}
| align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Пъстрово]] || bgcolor="#eaecf0"|54 || 46 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left" bgcolor="#eaecf0"|[[Пъстрово]] || 85.18 || 14.81 || 0.00 || 0.00 || 0.00 || 0.00
|}
 
=== Населени места ===
Общината има 52 населени места с общо население от 160 108 жители (към 01.02.2011).<ref>[http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/P_22_2011_T1_KN1.pdf Преброяване на населението, 01.02.2011, НСИ]</ref>
 
{| border="1" cellpadding="2"
|+ '''Списък на населените места в община Стара Загора, население и площ на землищата им'''
! width="120" bgcolor="yellow" | Населено място
! width="75" bgcolor="yellow" | Население{{Br}}(2011 г.)
! width="75" bgcolor="yellow" | Площ на землището{{Br}}km<sup>2</sup>
! width="340" bgcolor="yellow" | Забележка (старо име)
! width="150" bgcolor="yellow" | Населено място
! width="75" bgcolor="yellow" | Население{{Br}}(2011 г.)
! width="75" bgcolor="yellow" | Площ на землището{{Br}}km<sup>2</sup>
! width="250" bgcolor="yellow" | Забележка (старо име)
|-
| [[Арнаутито]] || align="right" | 293 || align="right" | 22,129 || || [[Малко Кадиево]] || align="right" | 258 || align="right" | 9,548 ||
|-
| [[Бенковски (Област Стара Загора)|Бенковски]] || align="right" | 120 || align="right" | 14,462 || Дуванджизлии || [[Михайлово (Област Стара Загора)|Михайлово]] || align="right" | 331 || align="right" | 23,680 || Гьок пала
|-
| [[Богомилово]] || align="right" | 1552 || align="right" | 14,305 || Теке || [[Могила (Област Стара Загора)|Могила]] || align="right" | 744 || align="right" | 11,067 ||
|-
| [[Борилово]] || align="right" | 236 || align="right" | 23,497 || Хамзалари || [[Ново село (Област Стара Загора)|Ново село]] || align="right" | 93 || align="right" | 10,582 || Янаклари
|-
| [[Борово (Област Стара Загора)|Борово]] || align="right" | 72 || align="right" | 9,646 || Чираджии || [[Оряховица]] || align="right" | 683 || align="right" | 44,883 ||
|-
| [[Братя Кунчеви]] || align="right" | 794 || align="right" | 34,074 || Черково || [[Остра могила (Област Стара Загора)|Остра могила]] || align="right" | 145 || align="right" | 28,005 || Ада тепе
|-
| [[Бъдеще (село)|Бъдеще]] || align="right" | 406 || align="right" | 16,440 || Ахиево || [[Памукчии (Област Стара Загора)|Памукчии]] || align="right" | 297 || align="right" | 12,845 ||
|-
| [[Воденичарово]] || align="right" | 56 || align="right" | 7,756 || Дермен махле || [[Петрово (Област Стара Загора)|Петрово]] || align="right" | 347 || align="right" | 14,502 || Скендерлии, Александрово
|-
| [[Горно Ботево]] || align="right" | 835 || align="right" | 27,025 || Шамлии, Горно Ботьово || [[Плоска могила]] || align="right" | 278 || align="right" | 7,703 || Читалии
|-
| [[Дълбоки]] || align="right" | 1532 || align="right" | 55,219 || || [[Подслон (Област Стара Загора)|Подслон]] || align="right" | 151 || align="right" | 5,072 || Кара бунар, Царьово
|-
| [[Еленино]] || align="right" | 712 || align="right" | 9,769 || Карагитлии || [[Преславен]] || align="right" | 637 || align="right" | 18,241 || Гюрюджии
|-
| [[Елхово (община Стара Загора)|Елхово]] || align="right" | 140 || align="right" | 17,539 || || [[Пряпорец (Област Стара Загора)|Пряпорец]] || align="right" | 124 || align="right" | 18,002 || Бараклари
|-
| [[Загоре (село)|Загоре]] || align="right" | 922 || align="right" | 17,196 || Ахърито, Оборито || [[Пшеничево]] || align="right" | 212 || align="right" | 11,997 || Голямо Дуванджии, Соколово
|-
| [[Змейово]] || align="right" | 569 || align="right" | 39,667 || Дервент || [[Пъстрово]] || align="right" | 54 || align="right" | 44,056 || Алагюн
|-
| [[Казанка (село)|Казанка]] || align="right" | 132 || align="right" | 37,807 || || [[Ракитница (Област Стара Загора)|Ракитница]] || align="right" | 467 || align="right" | 20,360 ||
|-
| [[Калитиново]] || align="right" | 729 || align="right" | 7,054 || Джуранлии || [[Руманя]] || align="right" | 67 || align="right" | 9,792 || Смавлии
|-
| [[Калояновец]] || align="right" | 952 || align="right" | 25,629 || Джамбазите || [[Самуилово (Област Стара Загора)|Самуилово]] || align="right" | 213 || align="right" | 19,416 || Саръ Смаил
|-
| [[Кирилово (Област Стара Загора)|Кирилово]] || align="right" | 658 || align="right" | 27,018 || Ашик сенеклии, Свети Кирилово, Кирилметодиево || [[Сладък кладенец]] || align="right" | 180 || align="right" | 26,548 || Шекер бунар
|-
| [[Козаревец (Област Стара Загора)|Козаревец]] || align="right" | 132 || align="right" | 18,964 || Явузларе, Кечилер махле || '''[[Стара Загора]]''' || align="right" | 138272 || align="right" | 85,786 ||
|-
| [[Колена]] || align="right" | 277 || align="right" | 23,630 || || [[Старозагорски бани]] || align="right" | 325 || align="right" | - || в з-щето на с. [[Сулица]]
|-
| [[Ловец (Област Стара Загора)|Ловец]] || align="right" | 168 || align="right" | 16,034 || Авзжи Дуванджии, Ловеч || [[Стрелец (Област Стара Загора)|Стрелец]] || align="right" | 143 || align="right" | 12,246 || Талашманлии
|-
| [[Лозен (Област Стара Загора)|Лозен]] || align="right" | 150 || align="right" | 20,362 || Балаклии, Руда || [[Сулица]] || align="right" | 145 || align="right" | 12,908 || Сонгурларе
|-
| [[Люляк (село)|Люляк]] || align="right" | 75 || align="right" | 22,718 || Нова махла || [[Хан Аспарухово]] || align="right" | 1158 || align="right" | 14,407 || Чавла кьой, Цар Аспарух, Стамово
|-
| [[Лясково (Област Стара Загора)|Лясково]] || align="right" | 159 || align="right" | 19,580 || Пъндаклии, Лесково || [[Християново]] || align="right" | 383 || align="right" | 12,286 || Мислимито
|-
| [[Маджерито]] || align="right" | 533 || align="right" | 12,290 || || [[Хрищени]] || align="right" | 1749 || align="right" | 34,895 ||
|-
| [[Малка Верея]] || align="right" | 448 || align="right" | 14,781 || Кара Верлер || [[Яворово (Област Стара Загора)|Яворово]] || align="right" | 318 || align="right" | 31,165 || Чохлаково
|-
| || || || || '''ОБЩО''' || align="right" | '''160108''' || align="right" | '''1063,718''' || | 1 населено място е без землище
|}
 
== Административно-териториални промени ==
* Указ № 89/обн. 15.02.1893 г. – обединява селата Суютлии и Араб махле в едно ново населено място – с. Белчево;
* Указ № 91/обн. 18.02.1893 г. – преименува с. Ашик сенеклии на с. Свети Кирилово;
* Указ № 343/обн. 13.04.1894 г. – преименува с. Балаклии на с. [[Лозен (Област Стара Загора)|Лозен]];
* Указ № 308/обн. 14.09.1897 г. – преименува с. Чавла кьой на с. Цар Аспарухово;
* Указ № 294/обн. 12.10.1900 г. – преименува с. Гьок пала на с. [[Михайлово (Област Стара Загора)|Михайлово]];
* Указ № 73/обн. 23.01.1901 г. – преименува с. Дервент на с. [[Змейово]];
* Указ № 103/обн. 25.03.1902 г. – преименува с. Кара бунар на с. Царьово;
* Указ № 462/обн. 21.12.1906 г. – преименува с. Скендерлии на с. Александрово;
:: – преименува с. Дуванджизлии на с. [[Бенковски (Област Стара Загора)|Бенковски]];
:: – преименува с. Теке на с. [[Богомилово]];
:: – преименува с. Хамзалари на с. [[Борилово]];
:: – преименува с. Чираджии на с. [[Борово (Област Стара Загора)|Борово]];
:: – преименува с. Ахиево на с. [[Бъдеще (село)|Бъдеще]];
:: – преименува с. Дермен махле на с. [[Воденичарово]];
:: – преименува с. Шамлии на с. Горно Ботьово;
:: – преименува с. Кутлуджа на с. Дъбрави;
:: – преименува с. Карагитлии на с. [[Еленино]];
:: – преименува с. Айдънлии на с. Зора;
:: – преименува с. Джуранлии на с. [[Калитиново]];
:: – преименува с. Янузларе (Кечилер махле) на с. [[Козаревец (Област Стара Загора)|Козаревец]];
:: – преименува с. Муратлии на с. Кольо Ганчово;
:: – преименува с. Пъндаклии на с. Лесково;
:: – преименува с. Авджи Дуванджии на с. Ловеч;
:: – преименува с. Кара Верлер (Кара Ферлер) на с. [[Малка Верея]];
:: – преименува с. Янаклари на с. [[Ново село (Област Стара Загора)|Ново село]];
:: – преименува с. Ахърито на с. Оборито;
:: – преименува с. Ада тепе на с. [[Остра могила (Област Стара Загора)|Остра могила]];
:: – преименува с. Чаталии на с. [[Плоска могила]];
:: – преименува с. Гюрюджии на с. [[Преславен]];
:: – преименува с. Бараклари на с. [[Пряпорец (Област Стара Загора)|Пряпорец]];
:: – преименува с. Алагюн на с. [[Пъстрово]];
:: – преименува с. Смавлии на с. [[Руманя]];
:: – преименува с. Саръ Смаил на с. [[Самуилово (Област Стара Загора)|Самуилово]];
:: – преименува с. Шекер бунар на с. [[Сладък кладенец]];
:: – преименува с. Малко Дуванджии на с. Соколец;
:: – преименува с. Голямо Дуванджии на с. Соколово;
:: – преименува с. Талашманлии на с. [[Стрелец (Област Стара Загора)|Стрелец]];
:: – преименува с. Сонгурларе на с. [[Сулица]];
:: – преименува с. Мислимито (Мислими) на с. [[Християново]];
:: – преименува с. Чохлаково на с. [[Яворово (Област Стара Загора)|Яворово]];
* МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Джамбазите на с. [[Калояновец]];
* МЗ № 1639/обн. 23.06.1939 г. – заличава с. Белчеве и възстановява кварталите му Суютлии и Араб махле като отделни населени места – с. Воднянка и с. Чернево;
* МЗ № 2875/обн. 15.11.1940 г. – заличава с. Соколец и го присъединява като квартал на с. Горно Ботьово;
* между 1946 и 1956 г. – осъвременено е името на с. Горно Ботьово на с. [[Горно Ботево]] без административен акт;
:: – осъвременено е името на с. Дъбрави на с. Дъбрава без административен акт;
:: – осъвременено е името на с. Кольо Ганчово на с. Колю Ганчево без административен акт;
* Указ № 165/обн. 05.04.1950 г. – преименува с. Ловеч на с. [[Ловец (Област Стара Загора)|Ловец]];
:: – преименува с. Александрово на с. [[Петрово (Област Стара Загора)|Петрово]];
:: – преименува с. Царьово на с. [[Подслон (Област Стара Загора)|Подслон]];
:: – преименува с. Цар Аспарухово на с. Стамово;
* Указ № 191/обн. 22.04.1950 г. – преименува с. [[Лозен (Област Стара Загора)|Лозен]] на с. Руда;
* Указ № 230/обн. 22.05.1950 г. – заличава с. Голямо Кадиево и го присъединява като квартал на с. Оборито;
* Указ № 236/обн. 28.05.1950 г. – преименува с. Оборито на с. [[Загоре (село)|Загоре]];
:: – преименува с. Соколово на с. [[Пшеничево]];
* Указ № 47/обн. 09.02.1951 г. – преименува с. Свети Кирилово на с. Кирилметодиево;
* Указ № 91/обн. 02.03.1951 г. – обединява селата Воднянка и Чернево в едно ново населено място – с. [[Ракитница (Област Стара Загора)|Ракитница]];
* Указ № 163/обн. 12.07.1955 г. – признава н.м. Старозагорски минерални бани за отделно населено място – с. [[Старозагорски бани]];
* Указ № 148/обн. 29.05.1956 г. – обединява селата [[Подслон (Област Стара Загора)|Подслон]], [[Руманя]] и Черково в едно ново населено място – с. [[Братя Кунчеви]];
* Указ № 513/обн. 24.11.1959 г. – заличава селата Дъбрава, Зора и Колю Ганчево и ги присъединява като квартали на гр. [[Стара Загора]];
* Указ № 50/обн.09.02.1960 г. – преименува с. Нова махла на с. [[Люляк (село)|Люляк]];
* Указ № 902/обн. 31.12.1963 г. – отделя кварталите Подслон и Руманя от с. [[Братя Кунчеви]] и ги възстановява като отделни населени места – с. [[Подслон (Област Стара Загора)|Подслон]] и с. [[Руманя]];
* Указ № 960/обн. 04.01.1966 г. – уточнява името на с. Лесково на с. [[Лясково (Област Стара Загора)|Лясково]];
* Указ № 562/обн. 06.04.1971 г. – преименува с. Кирилметодиево на с. [[Кирилово (Област Стара Загора)|Кирилово]];
* Указ № 3005/обн. 09.10.1987 г. – закрива община Дълбоки и община Калояново и присъединява включените в състава им населени места към община Стара Загора;
* Указ № 3/обн. 19.01.1993 г. – преименува с. Стамово на с. [[Хан Аспарухово]];
* Указ № 486/обн. 05.12.1997 г. – възстановява старото име на с. Руда на с. [[Лозен (Област Стара Загора)|Лозен]];
* Указ № 45/обн. 23.03.2001 г. – отделя с. [[Пъстрово]] и неговото землище от [[община Братя Даскалови]] и го присъединява към община Стара Загора;
* Указ № 1/обн.18.01.2013 г. – отделя с. [[Яворово (Област Стара Загора)|Яворово]] и неговото землище от [[община Чирпан]] и го присъединява към община Стара Загора<ref>{{Цитат уеб | уеб_адрес = http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=72047 | заглавие = Указ № 1 за утвърждаване на нови граници на община Чирпан, област Стара Загора, и община Стара Загора, област Стара Загора | достъп_дата = 26.01.2013 | дата = 18.01.2013 | труд = Указ № 1 от 10.01.2013 | издател = ДВ. бр. 5 | език = bg }}</ref>.
 
== Политика ==
* целият участък от 31,8 km от [[Републикански път III-6602]].
 
== Топографски карти ==
== Топографска карта ==
* {{карта-ГЩ-СССР|K-35-51|url=https://maps.vlasenko.net/smtm100/k-35-051.jpg|scale=1:100000}}
* {{карта-ГЩ-СССР|K-35-52|url=https://maps.vlasenko.net/smtm100/k-35-052.jpg|scale=1:100000}}
{{Община Стара Загора}}
{{Общини в Област Стара Загора}}
{{Нормативен контрол}}
{{Портал|География|България}}