Разлика между версии на „Стружки говор“

м
вр.--> време; козметични промени
м (Бот: {{Портал Македония}} --> {{Портал|Македония}})
м (вр.--> време; козметични промени)
* Употреба на [[агломератив]]на форма при лични и роднински имена от м. р.: ''Го вѝде Стойàна'' (Видя Стоян).
* Окончание ''-ови'', ''-ои'' за мн. ч. при едносрични съществителни от м. р.: ''лèбови'', ''лèбои'' (хлябове)
* Глаголно окончание ''-т'' за 3 л. ед. ч. сег. вр.време: ''ѝмат'' (има), ''нòсит'' (носи).
* Суфикс ''-в-'' при глаголи от типа: ''кỳпвит'' (купува), ''кàжвит'' (казва).
* Времеви конструкции на ''ѝма'' и ''сум'' с [[минало страдателно причастие]]: ''ѝмам пѝсано'' (написал съм), ''сум дòйден'' (дошъл съм)
* Праславянското '''*dj''' застъпено и като ''жд'', и като ''ждж'': ''сàжди'' - ''сàжджи'' (сажди).
* Застъпник на [[стб.]] {{кирилица|ѫ}} е [[гласна]]та '''ъ''': ''път'' ''пръ̀чка''
* Групата ''ъл'' / ''лъ'' се представя само с ''ъл''
* Вмъкване на [[съгласна]]та '''т''' в съчетания ''ср'': ''стрèбро'' (сребро), ''стрèда'' (среда)
* Вмъкване на съгласната '''д''' в съчетания ''зр'': ''здрел'' (зрял)