Разлика между версии на „Гоцеделчевска котловина“

м
°C
м (Бот: поправена връзка в {{карта-ГЩ-СССР}})
м (°C)
Потъването на котловината през [[плиоцен]]а става по ясно изразени на терена разседи и е съпроводено със запълването ѝ с наслаги, които през [[кватернер]]а са припокрити с алувий. За разлика от източните ѝ склонове, които са полегати, западните, обърнати към Пирин са много стръмни. По разседите, по които е потънала котловината сега бликат множество минерални извори в района на селата [[Гърмен]], [[Огняново (Област Благоевград)|Огняново]] и [[Мусомища]]. Във връзка с геоложкия ѝ строеж са и малките находища на железни руди и лигнитни въглища.
 
[[Климат]]ът е преходно средиземноморски. Средната годишна температура за станция Гоце Делчев е 11,3 °СC, средна януарска 0,0 °СC, средна юлска 21,6 °СC. Средна годишна валежна сума 646 мм. Отводнява се от река Места и нейните притоци ([[Канина]], [[Мътница (река)|Мътница]] и др.). Почвите и са алувиални, делувиални и излужени канелени, които заедно с благоприятните климатични условия дават възможност за отглеждане на интензивни култури, средиземноморски видове, овощия, зеленчуци, тютюн. Развито е и животновъдството.
 
Флората е представена от македоно-тракийски балкански ендемити, [[Благун (дъб)|благун]], [[чинар]], [[космат дъб]], [[червена хвойна|червена]] и [[обикновена хвойна]]. От фауната преобладават средиземноморски видове и [[ендемит]]и.<ref name=viewfromthetop>„Голяма енциклопедия България“, БАН, том 4 (БЪЛ-ГЪР), ИК "Труд", София 2011, ISBN 978-954-8104-26-5, стр. 1602.</ref>
43 645

редакции