Отваря главното меню

Промени

м
linterrors
 
Мида и кост. На лявата раменна
кост е открита гривна от мида ''Spondylus ''(Фиг.
6). Прави впечатление, че гривната е  със
златни орнаментирани обкови, покриващ