Отваря главното меню

Промени

м
век
С времето компютрите стават все по-мощни и съответно за същата работа са необходими много по-малко машини и съответно по-малко лицензи. Производителите на софтуер разбират, че така губят пари и правят лиценза на базата на процесор, а не на машина. Така в зависимост от броя на процесорите в един компютър се закупуват съответния брой лицензи.
 
В началото на 21-ви век лицензите на сървърния софтуер започват да се продават на базата потребители, които могат да се включват към него, заради неимоверното нарастване на изчислителната мощ на компютрите.
Една от първите фирми в сферата на софтуерната индустрия в България е „[[Информационно обслужване АД]]“<ref>[http://www.is-bg.net/bg/ Информационно обслужване]</ref>. Тя е основана през 1970 година и днес е една от водещите ИТ компании в България, с над 600 висококвалифицирани специалисти. ИС е българския лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор и заема водеща роля в изграждането на електронно правителство в България. Фирмата предоставя множество информационни системи, предоставящи електронни услуги на гражданите и бизнеса, включително и на [[Националната агенция по приходите]] и [[Митница|Агенция „Митници”]].