Разлика между версии на „Изомерия“

м
x. век -->век; козметични промени
м (x. век -->век; козметични промени)
{{Обработка|форматиране}}
 
'''Изомери''' са съединения с еднаква молекулна формула, но с различен ред в свързването на въглеродната верига. Тези съединения имат различни свойства едно спрямо друго. Явлението е открито от [[Берцелиус]]. На основата на структрурната теория (1860), Ал. [[Бутлеров]] изяснява това дълго неразгадано явление при изомерните бутани. Първото експериментално доказателство за изомерията е осъществено от Фридрих [[Вьолер]] през 20-те години на 19. век (превръщане на амониев изоцианат в [[карбамид]]).
 
Бутлеров обяснява различните им свойства чрез тяхната различна структура (различна въглеродна верига, сега конституция). Така се стигна до следната дефиниция на структурните изомери:
'''Свойствата на органичните съединения зависят не само от състава им, но и от тяхната структура.'''
 
Към края на XIX век [[Ван'т Хоф]] и Льобел обръщат целенасочено вниманието си към пространствената структура на молекулите, формулират идеята за тетраедричната координация на 4-валентния въглерод и дават обяснение за явлението оптична изомерия (енантиомери) - асиметрични молекули, които помежду си се отнасят както предмет и огледалния му образ ([[хиралност]]). Всички физични свойства на тези изомери са еднакви, с изключение на посоката на въртене на [[плоскополяризираната светлина]].
 
== Видове изомерия ==
 
=== Метамерия ===
Това е изомерия, при която различни въглеводородни групи са свързани с ед­накви многовалентни хетероатоми ([[Кислород|O]],[[Азот|N]]).
Например метамери са CH<sub>3</sub>–CH<sub>2</sub>'''–О–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> (диетилов етер) и CH<sub>3</sub>'''–O–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> метилпропилов етер
 
или CH<sub>2̠</sub>–CH<sub>3</sub>'''–NH–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> (диетиламин) и CH<sub>3</sub>–CH<sub>2</sub>'''–NH–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> (диетиламин).<ref name=":0" />
=== Пространствена ===
Поредността на свързване на атомите е еднаква, но в триизмерното пространство молекулите се различават помежду си. Бива:
* ''оптична'' (енантиомерия) - отнасят както предмет и огледалния му образ (различават се по конфигурацията на един [[асиметричен въглероден атом]])
* '''б.''' ''геометрична'' (диастереомерия) - не се отнасят както предмет и огледалния му образ, различават се по взаимното положение на заместителите спрямо двойна връзка или пръстен (cis-trans, Е-Z-диастереомерия); комбинацията от конфигурациите на повече от 1 асиметричен С-атом(сигма-диастереомерия).
 
* ''конформационна'' - изомерните молекули (конформери) се различават единствено по завъртане на някои молекулни фрагменти около проста връзка и лесно преминават от един в друг ([[циклохексан]]: стол-вана).
При неорганичните съединения поради голямото разнообразие от елементи, координационни числа и др. възможностите за изомерия са по-големи.
 
[[Категория:Изомерия| ]]
 
[[Категория:Изомерия]]