Разлика между версии на „Сила на Лоренц“

редакция без резюме
(lat. 'е' -> кир. 'е')
{{Класическа електродинамика}}
'''Сила на Лоренц''' е силата, действаща върху заредена частица, причинена от електрическото, магнитното или електромагнитно полета на средата, в която тя се намира. Лоренцовата сила се изразява с уравнението на Лоренц-Кулон (понякога наричано само уравнение на [[Хендрик Лоренц|Лоренц]]):
 
: <math>\mathbf{F} = \mathbf{F_e}+\mathbf{F_m} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, </math>