Разлика между версии на „Ботевградски говор“

м
т. е. --> т.е.; козметични промени
м (Премахване на Категория:Ботевград; Добавяне на Категория:Култура в Ботевград, ползвайки HotCat)
м (т. е. --> т.е.; козметични промени)
{{без източници}}
С названието '''Ботевградски говор''' или '''Орханийски говор''' се схваща [[диалект|диалекта]]а говорен в Ботевградското и Етрополското поле. Той се намира непосредно до ятовата граница и е много близък до съседния [[Пирдопски говор]].
 
== Фонетични особености ==
* Сонантни (сричкообразуващи) '''р''' и '''л''': ''вр̥х'', ''гр̥п'', ''гр̥̀ло''; ''пл̥х'', ''пл̥н'', ''бл̥̀а'' (бълха).
* Преглас на гласна '''a''' след мека съгласна в '''е''': ''оздравèвам'', ''отговàрем'', ''остàвем'', ''намалèвам'', ''глобèвам'', ''скàчем'' (скачам).
* Липса на [[йотация]], т. е. на съгласна '''й''' между две гласни: ''пèем'' (пея), ''копàем'', ''пѝем'', ''вѝем'', ''пèат'' (пеят).
 
== Морфологични особености ==
* Членна форма ''-а'' за мъжки род: ''крако'', ''гр̥бо'', ''носо'', ''човèко''; ''кòно'', ''пàк’о'', ''злѝо''.
* Глаголно окончание ''-а'' за 1 л. ед. ч. сег. време: ''чèтем'', ''смèем се'', ''òдим''.
* Частица за бъдеще време ''че'' за 1 лице и ''че'' останалите лица (че ''вѝдим'', че ''чèтем''; че ''вѝдим'', ч''е четем'', <em>''че ти кажем</em>''), която може да се свързва и със съюза ''да'': ''че да видиме'', ''че да видат'', ''вàзе че да e мàчно''.
* Лично местоимение за 3 лице ''он'', ''она'', ''оно'', ''они'', като [[гломеративен падеж|гломеративната падежна форма]] за мн. число е ''них'', a не ''тех'': ''и он е като нѝх'', ''они нѝх са питàли''. От формата ''них'' е образувано местоименно притежателно прилагателно: ''нѝен'', ''нѝйна'', ''нѝйно'', ''нѝйни''.
 
== Прилики и разлики със съседните говори ==
'''Ботевградският говор''' е много близък, почти напълно еднакъв с разположения на изток от него [[пирдопски говор]], от който се различава по западния си прегласен ятов изговор.
 
{{Портал|Лингвистика|Ботевград|България}}