Кредит: Разлика между версии

1411 байта изтрити ,  преди 4 години
м
т. е. --> т.е.; козметични промени
м (Премахнати редакции на Multidarklord (б.), към версия на 91.139.130.84)
Етикет: Отмяна
м (т. е. --> т.е.; козметични промени)
Кредитите също така може да се търгуват на финансовия пазар. В чиста форма на кредита се подразбира суап пазар, където кредити основно се търгуват на пазара от кредитно застраховане. А кредитния суап представлява цената, на която двете страни разменят този риск - "продавач" под риск от неизпълнение на кредити в замяна на плащане търгува кредит, обикновено обозначен по базисни пунктове. Изкуствено сумата, която ще се отнася за защита на "купувача", плаща застрахователна премия, както и в случай на неизпълнение на основните инструменти (заем, облигации или други вземания), предоставя тези вземания за защита на продавача и получава от продавача кредит на номинална сума.
 
== Видове кредити ==
 
==== ''По отношение на [[обезпечение]]то'', кредитите могат да бъдат: ====
* Обезпечени кредити — където някакъв материален/финансов актив и/или договорен ангажимент „обезпечава“ (т. е. гарантира) изплащането на кредита от кредитополучателя.
* Необезпечени кредити — кредити, чието изплащане от кредитополучателя не е гарантирано с материални или договорни ангажименти.
 
* Ипотечни кредити — отпускани с цел придобиване на [[недвижим имот]], като обезпечението по кредита е [[ипотека]] върху самия имот, придобит със средствата от кредита.
* Кредити за оборотни средства — отпускани на фирми с цел набавяне на оборотни средства, необходими за текущата дейност на фирмата (напр. закупуване на [[суровина|суровини]] и материали за [[производство]]то и т.н.).
* '''Търговски кредит -'''
'''Същност и особености на търговския кредит'''
 
= '''Същност: Като търговски (стоков кредит) се определя това икономическо отношение, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт. Кредита е предимно в полза на купувача на стоката или услугата.''' =
 
= '''При търговския кредит по взаимно съгласие между продавача и купувача се уговаря плащането на стоката да стане след определен период.''' =
 
= '''Субекти по търговския кредит: Търговския кредит предоставят помежду си предприятията в процеса на реализация на стоките и услугите.''' =
* '''длъжник(издател), кредитор(поемател), и третото лице платец. Тя е основния документ при търговския кредит.'''
'''ъщност и особености на търговския кредит'''
 
= '''Същност: Като търговски (стоков кредит) се определя това икономическо отношение, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт. Кредита е предимно в полза на купувача на стоката или услугата.''' =
 
= '''При търговския кредит по взаимно съгласие между продавача и купувача се уговаря плащането на стоката да стане след определен период.''' =
 
= '''Субекти по търговския кредит: Търговския кредит предоставят помежду си предприятията в процеса на реализация на стоките и услугите.''' =
'''- запис на заповед това е документ, чрез който едно лице се задължава да изплати определена сума на друго лице. Тук издателят и платецът са едно и също лице.'''
* '''менителница (преводна полица или трата)- тук участват три субекта'''
* '''длъжник(издател), кредитор(поемател), и третото лице платец. Тя е основния документ при търговския кредит.Чрез използването на менителница търговците спокойно си набавят необходимите''' '''Стоки за реализация, а с получените пари от нея ще могат да погасят менителничната сума на падежа.Притежателят има възможност да чака до падежа или, ако има нужда от пари да сконтира менителницата на ТБ преди падежа.'''
 
== Погасяване на кредитите ==
Съществуват различни ''схеми на погасяване на кредитите'':
* На равни вноски — т.нар. [[анюитет]]и.