Разлика между версии на „Крушари (община)“

м
4-цифрени числа без интервал; козметични промени
м (°C)
м (4-цифрени числа без интервал; козметични промени)
| сайт =
}}
[[FileФайл:Bulgaria Krushari Municipality geographic map bg.svg|thumbмини|260px|Географска карта на община Крушари]]
 
'''Община Крушари''' се намира в Североизточна [[България]] и е една от съставните [[община|общини]] на [[Област Добрич]].
=== Природни ресурси ===
==== Релеф ====
Цялата територията на общината попада в централната част на [[Добруджанско плато|Добруджанското плато]], което се характеризира с плоски и загладени хълмове, дълбоки и сравнително широки долини с полегати, а на места и стръмни склонове, разсечени от суходолията на реките [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]] и десните ѝ притоци [[Добричка река]] и други по-малки и безименни. Общият наклон на платото е на север. Средната надморска височина варира между 150 и 220 m. Максималната височина на община Крушари е '''240 m''', разположена в централната ѝ част, западно от село [[Александрия (село)|Александрия]], в близост до хижа „Хапчаир“. Най-ниската точка на общината се намира в най-северозападната и част, северозападно от село [[Капитан Димитрово]], в суходолието на [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]] – 47 m н.в.
 
==== Води ====
 
==== Климат ====
Община Крушари попада в умереноконтиненталната климатична област. Известно влияние при формирането на местния климат оказва и близко разположения Черноморски басейн. Откритостта на Дунавската равнина на север позволява безпрепятствено нахлуване на студените континентални въздушни маси, поради което зимата е доста студена, пролетните мразове са често явление, d лятото е сравнително топло. Средната годишна температура е около 11°I, i юлски максимум 36  °C и януарският минимум -25  °C. Годишната сума на валежите се движи от 480 до 550 мм, т.е. районът е един от най-сухите в страната. Средният брой на дните със снежна покривка е 83. Годишната продължителност на слънчевото греене е над 2200 часа.
 
==== Почви ====
Почвите, разпространени на територията на община Крушари, са основно черноземи – карбонатни, типични и излужени, с рохкав строеж. На откритите места в обработваемите земи се наблюдават проявления на ветрова ерозия. Нейно ефикасно противодействие са създадените полезащитни горски пояси, които същевременно изпълняват снегозадържащи и влагозадържащи функции в района.
 
==== Природни и исторически забележителности ====
| || Численост || Дял (в %)
|-
|align="left"| Общо || 4 5474547 || 100,00
|-
|align="left"| [[Българи в България|Българи]] || 1 5381538 || 33,82
|-
|align="left"| [[Турци в България|Турци]] || 1 513 || 33,27