Разлика между версии на „Ключ (криптография)“

м
се явява ---> е
(форматиране: 7x тире, 4x нов ред, 4 интервала, точка (ползвайки Advisor))
м (се явява ---> е)
Криптографските ключове се различават според алгоритмите, в които се изпълняват.
* '''Симетрични ключове''' – ключове, използвани в симетрични алгоритми (шифриране, изработване на код за автентичност). Главно свойство на симетричните ключове: за изпълнение както на правото, така и на обратното криптографско преобразуване (шифриране/дешифриране, изчисляване на MAC/проверка на MAC) е необходимо да се използва един и същ ключ. От една страна това осигурява по-висока конфиденциалност на съобщенията, от друга страна затруднява разпространяването на ключове в системи с много потребители.
* '''Асиметрични ключове''' – ключове, използвани в асиметрични алгоритми (шифриране, [[електронен подпис]]); общо взето се явяватса '''двойка ключове''', понеже се състоят от два ключа:
** '''Частен ключ''' – ключ, известен само на притежателя му. Само съхраняването на тайната на частния ключ гарантира невъзможността за фалшификация от злоумишленици на документа и цифровият подпис от името на подписващия. Според българския закон това е „единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема за създаване на електронен подпис“<ref>[http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/16840.html Закон за електронния документ и електронния подпис]</ref>
** '''Публичен ключ''' – ключ, който може да бъде публикуван и се използва за проверка на истинността на подписания документ, а също така позволява еднозначно и по неоспорим начин да бъде определен подписващия. Публичният ключ се изчислява като стойност на някаква функция от частния ключ, но знанието му не позволява определянето на частния ключ. Според българския закон това „е единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема, който е достъпен и може да се използва от всеки за проверка на електронен подпис“.