Разлика между версии на „Международно право“

м
се явява ---> е; козметични промени
м (се явява ---> е; козметични промени)
'''Междунаро́дното пра́во''' е най-общият термин, обхващащ цялата съвкупност от правоотношения с участието на чуждестранни елементи и нормативни актове, регулиращи тези отношения.
 
В международното право се разграничават 3 основни направления: международно публично право, международно частно право и наднационално право.
Основни различия на международното публично право от международното частно право:
# ''В предмета на правното регулиране'': в международното публично право основно място заемат политическите взаимоотношения между държавите, а икономическите отношения са отделени в отделен раздел на международното икономическо право; международното частно право регулира особена група от гражданско-правни отношения, имащи международен характер.
# ''В субектите'': в международното публично право основен субект на правоотношенията се явявае държавата, а в МЧП - традиционният субект на националното [[гражданско право]] на държавата.
# ''В основните [[Източници на право|източници]]'': за международното публично право основен източник са международните договори и обичаи, а за международното частно право — законодателствоото на държавите, съдебната и арбитражна практика.