Разлика между версии на „Оксидоредуктаза“

м
се явява ---> е; козметични промени
м (Disambiguated: субстратСубстрат (биохимия); форматиране: интервал (ползвайки Advisor))
м (се явява ---> е; козметични промени)
 
'''Оксидоредуктазите''' са клас ензими, които катализират окислително-редукционни процеси. Окисляващият се [[Субстрат (биохимия)|субстрат]] се явявае донор на водородни атоми или електрони, докато редуциращото се съединение е съответния акцептор. Така например в реакцията:
 
:'''А<sup>-</sup> + Б ↔ А + Б<sup>-</sup>'''
Оксидоредуктазите се класифицират като EC 1 според ензимната номенклатура на IUBMB. Съответно се подразделят на 22 подкласа в зависимост от специфичността си към донорната или акцепторната молекула:
 
* '''[[:Категория:EC 1.1|EC 1.1]]''': Действащи на донорна CH-OH група
* '''[[:Категория:EC 1.2|EC 1.2]]''': Действащи на донорна алдехидна или оксогрупа
* '''[[:Категория:EC 1.3|EC 1.3]]''': Действащи на донорна CH-CH група
* '''[[:Категория:EC 1.4|EC 1.4]]''': Действащи на донорна CH-NH<sub>2</sub> група
* '''[[:Категория:EC 1.5|EC 1.5]]''': Действащи на донорна CH-NH група
* '''[[:Категория:EC 1.6|EC 1.6]]''': Действащи на НАДН и НАДФН
* '''[[:Категория:EC 1.7|EC 1.7]]''': Действащи на други донорни азотни съединения
* '''[[:Категория:EC 1.8|EC 1.8]]''': Действащи на донорни сяра-съдържащи групи
* '''[[:Категория:EC 1.9|EC 1.9]]''': Действащи на донорни хем-съдържащи групи
* '''[[:Категория:EC 1.10|EC 1.10]]''': Действащи на донорни дифеноли или сродни съединения
* '''[[:Категория:EC 1.11|EC 1.11]]''': Действащи на акцептор пероксид
* '''[[:Категория:EC 1.12|EC 1.12]]''': Действащи на донор водород
* '''[[:Категория:EC 1.13|EC 1.13]]''': Действащи на единични донори с присъединяване на молекулен кислород (оксигенази)
* '''[[:Категория:EC 1.14|EC 1.14]]''': Действащи на двойка донори с присединяване или редукция на молекулен кислород
* '''[[:Категория:EC 1.15|EC 1.15]]''': Действащи на акцептор супероксид
* '''[[:Категория:EC 1.16|EC 1.16]]''': Окисляващи метални йони
* '''[[:Категория:EC 1.17|EC 1.17]]''': Действащи на CH и CH<sub>2</sub> групи
* '''[[:Категория:EC 1.18|EC 1.18]]''': Действащи на донорни желязо-серни белтъци
* '''[[:Категория:EC 1.19|EC 1.19]]''': Действащи на донорен редуциран флаводоксин
* '''[[:Категория:EC 1.20|EC 1.20]]''': Действащи на фосфор или арсен в донора
* '''[[:Категория:EC 1.21|EC 1.21]]''': Действащи на X-H и Y-H групи, до формирането на X-Y връзка
* '''[[:Категория:EC 1.97|EC 1.99]]''': Други оксидоредуктази
 
== Външни препратки ==
* {{икона|en}} [http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC1/intro.html EC 1 Въведение]
 
[[Категория:Ензими]]