Разлика между версии на „Тахиметрична снимка“

м
се явява ---> е
м (унифициране - т. н. --> т.н.)
м (се явява ---> е)
== Същност на тахиметричната снимка ==
Тахиметрията е [[Геодезия|геодезически метод]] за определяне положението на точки от земната повърхнина чрез [[полярни координати]] в двумерно пространство. Така ако са известни координатите '''x''', '''y''' и надморската височина '''H''' на една опорна точка (например [[Триангулация|триангулачна]] или [[Геодезически полигон|полигонова]]), <ref>{{cite web | title="Работна геодезическа основа" | author="Хр. Дечев, УАСГ" | page=2-22 | url=http://www.uacg.bg/filebank/att_13129.pdf}}</ref>
може чрез пространствена координатна система да се определят радиус вектора, хоризонталния ъгъл и вертикалния ъгъл към визираната точка. Върху равнината на заснимания план или карта, действително измереното разстояние (радиус вектора), се заменя с хоризонталната проекция на този параметър. Така всяка точка от терена, заснета от една опорна точка, се определя със стойностите на хоризонталния ъгъл '''β''', превишението '''h''' и хоризонталното разстояние '''D'''. Всяка работна опорна точка (полигонова точка, геодезическа засечка или триангулачна точка), наричана още работна станция, има своя координатна система и се явявае координатно начало за определяне на подробните точки, както за характеризиране на земния релеф, така и за ситуацията върху терена. Ориентацията на работната станция се осъществява чрез визиране към друга известна опорна точка в същата приета координатна система.<ref>{{cite web | title="Работна геодезическа основа" | author="Хр. Дечев, УАСГ" | page=23-36 | url=http://www.uacg.bg/filebank/att_13129.pdf}}</ref>
 
== Математически основи на тахиметричната снимка ==