Разлика между версии на „Китайска граматика“

редакция без резюме
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
{{без източници}}
 
[[Граматика]]та на [[Стандартен мандарин|стандартния китайски език]] споделя много черти с другите разновидности на китайския. Езикът почти напълно няма [[инфлекция]], така че думите обикновено имат само една граматическа форма. Категории като [[ Число (граматика)|числена форма]] и [[Време (граматика)|време на глагола]] често не се изразяват граматически, макар да има няколко [[частица (граматика)|частици]], които служат за изразяване на [[Вид на глагола|аспект]] и понякога [[Наклонение (граматика)|наклонение]]. Обичайната подредба на думите е подлог-глагол-обект.
 
== [[Части на речта]] в [[китайски език|китайския език]] ==
{| class="wikitable"
|}
 
== СЪЩЕСТВИТЕЛНОСъществително ИМЕиме [名词 míngcí] ==
=== Класове ===
В зависимост от това какво обозначават, съществителните имена в китайския се разделят на пет класа:
* При наличието на две или повече съществителни, функциониращи като еднородни части на изречението, суфиксът 们 обикновено се поставя след второто съществително, например: 代表, 观察原和记者们 делегати, наблюдатели и кореспонденти.
 
== ПРИЛАГАТЕЛНОПрилагателно ИМЕиме [形容词] ==
Прилагателното име е част на речта, която обозначава качествен или относителен признак на предмета. Наред с това в китайския език прилагателното може да обозначава признак на действието.
 
 
=== Граматически особености ===
 
==== Род и число ====
В китайския език прилагателните не се изменят по род и число.
 
== НАРЕЧИЕНаречие ==
== Местоимение [代词] ==
 
=== МЕСТОИМЕНИЕЛични местоимения [人称代词] ===
МножественоЕдинствено число:1л:们wǒmen**咱们zánmen:们nǐmennǐ*:您nín :м.р.:他们tāmen ж.р.:她们tāmen ср.р.:它们tāmen
===Лични местоимения [人称代词]===
ЕдинственоМножествено число:1л:们wǒmen**咱们zánmen:nǐ*:您nín们nǐmen: м.р.:他们tāmen ж.р.:她们tāmen ср.р.:它们tāmen
Множествено число:1л我们wǒmen**咱们zánmen 2л你们nǐmen 3л м.р.:他们tāmen ж.р.:她们tāmen ср.р.:它们tāmen
*-你 е неофициално "ти", а 您 е официално "Вие".
**-1) 咱们означава "ти и аз". Използва се само в Пекин и околностите. Има отмиращи функции.
2) 我们се използва в случаи за да изрази нещо подобно на "ние, без тебе". Вече се налага във всички случаи.
 
=== Показателни местоимения ===
=== Въпросителни местоимения ===
=== Неопределителни местоимения ===
== Глагол ==
 
== Числително име ==
== ГЛАГОЛ ==
== Предлог ==
 
== СЪЮЗСъюз ==
== ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ ==
== Частица ==
 
== ПРЕДЛОГ ==
 
== СЪЮЗ ==
 
== ЧАСТИЦА ==
 
[[Категория:Китайски език|Граматика]]
[[Категория:Граматика по език]]