Национален студентски дом: Разлика между версии

редакция без резюме
(Добавени линкове към важни години от историята на Студентския дом.)
Редакция без резюме
{{Административен орган|название=Национален студентски дом|тип=Държавнадържавна институция от системата на централната изпълнителна власт, създадена с Постановление на Министерски съвет|оригинално=|оригинално1=|абревиатура=НСД|лого=National_Student_House.jpg|лого-ширина=250px|лого-описание=|картинка=|картинка-ширина=|картинка-описание=|основаване=[[1933]] г.|предходен1=Централен студентски дом на културата (ЦСДК)|закриване=|заменящ=|юрисдикция=Министерство на образованието и науката|седалище=[[Файл:Coat of arms of Bulgaria.svg|23п]] [[София]], [[България]]|мото=От„От студентите за студентитестудентите“|служители=4|бюджет=Второстепененвторостепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката|министър1=[[Красимир Вълчев]]|портфейл1=<br>Министърминистър на образованието и науката|шеф1=[[Христиан Даскалов]]|шеф1-позиция=<br>Директордиректор|висшестоящ=|подчинен1=|уебсайт={{URL|https://www.studenthouse.bg}}|embed=}}
[[Файл:King_Boris_III_National_Student_House.jpg|дясно|мини|260x260пкс|Писмо от Н.В.[[Цар Борис III]] до [[Български национален студентски съюз|Българския национален студентски съюз]] (БНСС) в подкрепа за построяване на Студентския дом:
"''С най-гореща симпатия посрещам благородното начинание за издигането на Дом на българския студент, където ще крепнат и обединяват сърцата и умовете си здрави и добре просветени граждани на България, които утре, работейки за Родината, ще бъдат добри ратници в международното сътрудничество за мирния общочовешки напредък.''" (19.12.1929)]]
 
'''Националният студентски дом''' (съкратено '''НСД''') е българскастудентско [[държавнакултурно институция]],учреждение създаденав на основание чл. 105София, ал. 2 от [[Конституцията на Република България]] и чл. 60 от Закона за администрацията, коятокоето провежда държавната политика в ползаинтерес на студентите в извън-учебноизвънучебно време чрез подпомагане на дейности на национално и местно равнище в областтакултурата, образованието и науката. Има статут на изкуството,българска културата[[държавна институция]] по чл. 105, образованиетоал. 2 от [[Конституцията на Република България]] и наукатачл. 60 от Закона за администрацията.
 
НационалниятСградата студентскина домНСД се намира на пл. "Народно„Народно събрание"събрание“ 10 в [[София]]. Сградата на Студентския дом представляваПредставлява архитектурен паметник на културата от местно значение. Построена е през [[1933]] г. по проект на архитектите [[Станчо Белковски]] и [[Иван Данчов (архитект)|Иван Данчов]] през [[1933]] г.
[[Файл:Szófia - 2014.10.26 (2).JPG|мини|ляво|200п|Сградата на НСД (в центъра)]]
[[Файл:King_Boris_III_National_Student_House.jpg|дясно|мини|260x260пкс|Писмо от Н.В.[[Царцар Борис III]] до [[Български национален студентски съюз|Българския национален студентски съюз]] (БНСС) в подкрепа за построяване на Студентския дом:
":''С„С най-гореща симпатия посрещам благородното начинание за издигането на Дом на българския студент, където ще крепнат и обединяват сърцата и умовете си здрави и добре просветени граждани на България, които утре, работейки за Родината, ще бъдат добри ратници в международното сътрудничество за мирния общочовешки напредък.''" (19.12.1929)]]
 
== История ==
Историята на Националния студентски дом датира от периода 1902/3 г. През [[1904]] г., тогавашнияткогато председателпредседателят [[Стилиян Чилингиров]] на Студентския клуб към [[Софийски университет|Държавния университет]] - [[Стилиян Чилингиров]], със съдействието на министъра на просвещението проф. [[Иван Шишманов|проф. д-р Иван Д. Шишманов]], полагатполага основите на фонда за построяване на сграда на Студентския клуб с основна сума 10 000 лв., отпусната от [[Министерство на образованието и науката на България|Министерството на народното просвещение]]<ref>Книга за Студентския дом (сборник). София, изд. на "Академичен„Академичен център за литература и култура"култура“, 2002. ISBN 954-90721-9-3.</ref>.
 
На [[12 юни]] [[1910]] г. по инициатива на тогавашния председателпредседателя на Студентския клуб Тома В. Томов се учредява Граждански комитет за построяване на здание на Студентския клуб в София. Уставът на този комитеткомитета е утвърден със заповед на Министерството на народното просвещение № 1516 от 14 май 1911 г. ДвеОсновният десетилетиякамък по-късно,на Студентския дом е поставен на церемония на [[30 май]] [[1931]] г. е поставен основният камък на Студентския дом, който започваЗапочва да функционира през 1933 г., макар че сградата му да не е окончателно завършена доедва през 1940 г. <ref>{{Цитат уеб|уеб_адрес= https://studenthouse.bg/about/history/|заглавие=Кратка историческа справка за Студентския дом|достъп_дата=21 септември 2018 г.}}</ref>
=== Създаване ===
Историята на Националния студентски дом датира от периода 1902/3 г. През [[1904]] г. тогавашният председател на Студентския клуб към [[Софийски университет|Държавния университет]] - [[Стилиян Чилингиров]], със съдействието на министъра на просвещението [[Иван Шишманов|проф. д-р Иван Д. Шишманов]], полагат основите на фонда за построяване на сграда на Студентския клуб с основна сума 10 000 лв., отпусната от [[Министерство на образованието и науката на България|Министерството на народното просвещение]]<ref>Книга за Студентския дом (сборник). София, изд. на "Академичен център за литература и култура", 2002. ISBN 954-90721-9-3.</ref>.
 
След [[Деветосептемврийски преврат|9 септември 1944]] г. в Студентския дом се настаняванастаняват щабът на Съюзническата контролна комисия и щабът на Съветската армия. След подписванетосключването на мирнияследвоенния мирен договор и тяхното напускане на страната, в сградата се настанява [[Театър "Българска„Българска армия"армия“|Театърът на народната армия]]. През [[1957]] г. по решение на правителството (Постановление №159a№ 159a от 05.07.1957 г. на [[Министерски съвет на България|МинистерскиМинистерския съвет]] и [[Централен комитет на Българската комунистическа партия|ЦК на БКП]]) собствеността на Студентския дом се предоставя на [[Димитровски комунистически младежки съюз|ДКМС]]. Започва осъществяването на активна културна дейност сред студентската общност, като от [[1977]] г., '''Студентският дом на културата''' (СДК) е превърнатпрепреименуван вна '''Централен студентски дом на културата''' (ЦСДК) от [[1977]] г.<ref>{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://www.duma.bg/node/58131|заглавие=Нашият студентски дом, Борис Семерджиев|достъп_дата=20 септември 2018 г.}}</ref>
На [[12 юни]] [[1910]] г. по инициатива на тогавашния председател на Студентския клуб Тома В. Томов се учредява Граждански комитет за построяване здание на Студентския клуб в София. Уставът на този комитет е утвърден със заповед на Министерството на народното просвещение № 1516 от 14 май 1911 г. Две десетилетия по-късно, на церемония на [[30 май]] [[1931]] г. е поставен основният камък на Студентския дом, който започва да функционира през 1933 г., макар сградата му да не е окончателно завършена до 1940 г. {{Цитат уеб|уеб_адрес=https://studenthouse.bg/about/history/|заглавие=Кратка историческа справка за Студентския дом|достъп_дата=21 септември 2018 г}}
 
СЧрез Постановление на МинистерскиМинистерския съвет №233№ 233 от 4.12.[[1991]] г., държавата отнема от Сдружениеорганизацията „Българска демократична младеж“, правоприемник(правоприемница на ДКМС,) правото да ползва имота на Студентския дом, икато гопредоставя предоставяимота безвъзмездно на Министерството на образованието и науката (МОН) за стопанисване и управление за задоволяване на социалните и културните потребности на студентите. С ПМС № 65 от 05.04.[[1999]] г. есе регулиранорегулира създаванетостатутът на Националния студентски дом към Министерството на образованиетоМОН и науката като юридическо лице по чл. 60 от [[Закон за администрацията|Закона за администрацията]].
=== Структурни промени ===
След [[Деветосептемврийски преврат|9 септември 1944]] г. в Студентския дом се настанява щабът на Съюзническата контролна комисия и щабът на Съветската армия. След подписването на мирния договор и тяхното напускане на страната, в сградата се настанява [[Театър "Българска армия"|Театърът на народната армия]]. През [[1957]] г. по решение на правителството (Постановление №159a от 05.07.1957 г. на [[Министерски съвет на България|Министерски съвет]] и [[Централен комитет на Българската комунистическа партия|ЦК на БКП]]) собствеността на Студентския дом се предоставя на [[Димитровски комунистически младежки съюз|ДКМС]]. Започва осъществяването на активна културна дейност сред студентската общност като от [[1977]] г., Студентският дом на културата (СДК) е превърнат в Централен студентски дом на културата (ЦСДК).{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://www.duma.bg/node/58131|заглавие=Нашият студентски дом, Борис Семерджиев|достъп_дата=20 септември 2018 г}}
 
Христиан Даскалов е директор на НСК от август 2018 г.
С Постановление на Министерски съвет №233 от 4.12.[[1991]] г., държавата отнема от Сдружение „Българска демократична младеж“, правоприемник на ДКМС, правото да ползва имота на Студентския дом и го предоставя безвъзмездно на Министерството на образованието и науката за стопанисване и управление за задоволяване на социалните и културните потребности на студентите. С ПМС № 65 от 05.04.[[1999]] г. е регулирано създаването на Националния студентски дом към Министерството на образованието и науката като юридическо лице по чл. 60 от [[Закон за администрацията|Закона за администрацията]].
 
== Организации ==
== Студентски състави и организации ==
Към 20 септември 2018 г. на територията на Националния студентски дом своята дейност развиват следните академични състави иредица организации:.
 
*; Творчески състави
**[[Академичен хор "Ангел Манолов"|Академичен хор]] "[[Ангел Манолов]]" - създаден 1933 г.
**[[ Фолклорна вокална формация "Дилмана"„Дилмана“ към АХ "Ангел„Ангел Манолов"]]Манолов“
**[[ Академичен фолклорен ансамбъл]] - създаден 1957 г.
** [[Театър-студия "Студентина"]]„Студентина“ - създаден 1958 г.
* Национално-представителни студентски организации
**[[Национално представителство на студентските съвети|Национално представителство на студентските съвети в Република България]] (НПСС)
**[[Национален научен експедиционен клуб - ЮНЕСКО|Национален научен експедиционен клуб]] - [[ЮНЕСКО]] - създаден 1970 г.
** [[Български студентски съюз]] (БСС)
** [[Студентско общество за компютърно изкуство]] (СОКИ)
** [[Национална студентска конфедерация]]
**[[AIESEC|Национално студентско сдружение за образователен обмен АИЕСЕК – България]]
** [[Академично дружество за международно развитие]]
 
==; Студентски състави и организации ==
== Ръководство ==
** [[Национално представителство на студентските съвети|Национално представителство на студентските съвети в Република България]] (НПСС)
Националният студентски дом има следното ръководство:
* „Национален научен експедиционен клуб - ЮНЕСКО“ - създаден 1970 г.
** [[Български студентски съюз]] (БСС)
** [[Студентско общество за компютърно изкуство]] (СОКИ)
** [[Национална студентска конфедерация]]
** [[AIESEC|Национално студентско сдружение за образователен обмен АИЕСЕК – България]]
** [[Академично дружество за международно развитие]]
 
== Източници ==
* Директор: [[Христиан Даскалов]] (август 2018 г. - до момента)
<references />
 
== Вижте също ==
 
* [[Министър на образованието и науката на България]]
 
== Външни препратки ==
* [https://www.studenthouse.bg/ Национален студентски дом], Официален– официален сайт
 
* [[МинистърКатегория:Министерство на образованието и науката на България]]
* [https://www.studenthouse.bg/ Национален студентски дом], Официален сайт
[[Категория:Паметници на културата в София]]
 
[[Категория:Студентска култура в България]]
== Литература ==
[[Категория:Домове на културата в София]]
 
[[Категория:Образование в София]]
* Академичен център за литература и култура. Книга за студентския дом (сборник). София, 2002 г.
 
== Бележки ==
<references />
 
[[Категория:Министерство на образованието и науката на България| ]]