Разлика между версии на „Брежани“

м (интервал след запетая)
 
От 7 до 11 февруари 1925 година в селото се провежда [[Шести конгрес на ВМРО|Шестият общ конгрес]] на [[Вътрешна македонска революционна организация|ВМРО]].<ref>[http://www.promacedonia.org/gb/gb_3_3.html Баждаров, Георги. "Моите спомени", София, 2001, стр.158-159.]</ref> В 1933 г. местната организация на ВМРО се ръководи от Йосиф Спасов, а войвода на селската чета от 15 души е Иван Николов.<ref name="ЦДА, ф. 396К, оп.2, а.е.35">Централен държавен архив, ф. 396 К (ВМРО), оп. 2, а.е. 35, л. 529.</ref>
 
През учебната 1926-1927 година в селото функционират два прогимназиални класа, в които един учител и една учителка обучават 57 ученика - 39 в първи клас и 18 - във втори. Две от децата, обучаващи се в първи клас, са момичета, останалите ученици са момчета.<ref>Централен държавен архив, ф. 177 К (Министерство на народното просвещение), оп. 2, а.е. 18, л. 58.</ref>
 
През 1933 година Сърбиново брои 320 къщи, а кмет е Божин Лазаров. В селото функционира кредитна кооперация „Солидарност“, читалище, първоначално училище и прогимназия „Тодор Александров“.<ref name="ЦДА, ф. 396К, оп.2, а.е.35"/> Кооперацията е основана през 1922 година и през 1935 година в нея членуват 116 земеделци.<ref>Списък на кооперативните сдружения, действали през 1935 година, по места, София 1936, с. 16 (не е отбелязана в изданието - околия Горна Джумая)</ref>
жилищен квартал, училище, детска градина, културен дом на миньора,  подобрява се инфраструктурата, развива се
художествената самодейност, селото има футболен отбор, през 1956 година жителите достигат 3635 души.
 
Мината е ликвидира през 2003 година, което се отразява негативно на развитието
на селото, но будните жители търсят и намират нови перспективи чрез екологично