Разлика между версии на „Докторантура“

м
интервал; козметични промени
м (Робот Добавяне {{без източници}})
м (интервал; козметични промени)
 
Обучението на докторанти става по научни специалности, регламентирани от [[ВАК]]. Правото да обучават докторанти получават [[научен институт|научните институти]] и [[университет]]ите, които са акредитирани за съответните научни специалности. Започването на докторантура става след успешно издържани конкурсни изпити по специалността на докторантурата и по чужд език.
 
== Конкурс за докторантура ==
Научните организации и университетите получават разрешение за обявяване на места за докторанти от [[МОН]]. Мотивите за искане на места за обучение на докторанти най-често са два:
* необходимост от задълбочено изследване върху актуален в съответната научна специалност проблем;
* необходимост от подготвяне на кадри за изследователи.
 
Конкурсът е национален; обявява се в [[Държавен вестник]] и в един [[вестник|ежедневник]]. Кандидатите за докторанти подават своите документи съгласно приетите в страната критерии. Документите се преглеждат за установяване на тяхната редовност от нарочно назначена комисия. Кандидатът за докторантура получава конспект за изпита по специалността и изискванията за провеждане на изпита по чужд език.
 
Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 5,00.
До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността.
Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от добър 4,00.
Оценките от конкурсните изпити се оформят с точност до 0,25 (вж. чл. 10 от НДИПОД).
 
== Обучение на докторант ==
Докторантурата може да бъде редовна, задочна или свободна. Срокът за провеждане на докторантурата е 3 или 4 години.
 
Обучението на докторанта става под ръководството на един или повече научни ръководители.
 
През периода на докторантурата докторантът извършва задълбочено изследване върху научен проблем, като методиката на изследването се обсъжда и приема в научното звено.
 
Освен изследователска работа през периода на докторантурата се провежда и образователна дейност, която се регламентира в индивидуалния план на докторанта.
 
Крайната цел на докторантурата е докторантът да напише и защити пред Специализиран научен съвет [[дисертационен труд]] по темата на докторантурата. След защита на дисертационния труд на докторанта се присъжда образователната и научна степен доктор.