Разлика между версии на „Неравноделен размер“

м
интервал
м (интервал)
м (интервал)
2. комбинация между двуделен и тривременен метрум при които дяловете в рамките на всеки такт са не равни и означаваме с неравноделни размери.
3. хетерометрия когато дяловете на метрума са прeкалено много и немогат да бъдат събрани в рамките на такта.Такива са така наречените хетеро метрични редици или музикални прозведения означени със смесени размери.(комбинация от различни равноделни, комбинация от различни неравноделни размери и комбинация от равноделни и неравноделни размери).
 
4. безмензурни произведения които се озбначават със латинските термини :ad libitum или senza mizura, където метрума се проявява свободно без да бъде отброяван и означават със конкретен размер.
== Употреба на неравноделните размери ==
 
Неравноделните размери се използват във класическата музика (особенно тази която е композирана от края на 19 век до наши дни), в мyзикалния песенно танцов фолклор, в джаз музиката, рок музиката, хард рока и метъла, филмовата музика, музиката за телевизия, електрони и компютърни игри и реклами.Неравноделни размери се използват в народната музика на всички арабски, иcлямски и тюрко езични републики в региона на Северна Африка, в някоя южно африкански републики, във всички туюркоезични републики на бившия Съветски Съюз, във Индия, Пакистан, Турция и всички балкански държави в това число и България.
 
== Употреба на неравноделните размери в българската народна музика ==
 
В българския песенно танцов фолколор се изпозват както равноделни размери (като например правите хора) и неравноделни размери.Танци в които има комбинация от няколко неравноделни размера се наричат криви хора(или смесени).Етномyзиколозите и композитори Золтан Кодаи и Бела Барток първи изследват балканския фолклор и в частност българския където им прави впечатление по специфичната употреба на неравноделни размери в българскитe народна песни и танци.Размерите се определят както според дяловете на метрума(двуделни, триделни, четериделни, петделни, шестделни и седемделни) тaka и cпоред времената в такта(такива са:прости-двyвременни, тpивременни, сложносъставни-четеривременни, петвремени, шествременни и тн. до петнадесетвременни размери).
 
В българската народната музика пулсацията обикновенно е на осмина нота и в по редки случаи на шеснайстина нота.Когато песните и танците(хора, ръченици и тн.) се изпълняват във бавно и умерено темпо задължително се броят времената, когато песните и танците са във бързо или много бързо темпо или пулсацията е на шеснаистина нота се отброяват формално само дяловете!Така в размер 5/8 броим раз-два, раз-два-три ако е бавно или умерено темпо и раз-дваа ако е бързо темпо(или е в 5/16).
Поради практичност, удобство и зада не се затормозява съзнанието на изпълнителя в професионалната музика неравноделните размери се броят според техните двувременни и тривременни дялове например размер 5/8 (2+3), а не 1,2,3,4,5.
 
Така най-харакетрните неравноделни размери са:
 
5/8 (2+3),(3+2) раз-два, раз-два-три и тн. Пайдушко хоро
 
7/8 (2+2+3) раз-два, раз-два, раз-два-три и тн. Женска (тракийска)ръченица . (3+2+2) Тежка македонска (или мъжка) ръченица
 
8/8 (3+2+3),(2+3+3)
10/8 (3+2+2+3),(2+2+3+3)
 
11/8 (2+2+3+2+2), (2+2+2+2+3) Полегна ла е Тудора, Копаница
 
12/8 (3+2+2+2+3), (3+2+2+3+2), (2+3+2+2+3)
 
== Употреба на неравноделните размери в съвременната музика ==
Неравноделните размери се използват в творчеството на редица kласически композитори като:Бела Барток, Золтан Кодай, Густав Холст, Филип Глас, Петко Стайнов, Панчо Владигеров и тн. във джаз музиката като Дейвид Брубек- Блу рондо а ла тюрк, в рок музиката като парчетата на Франк Запа,Money на Pink Floyd,Cate Bush,George Hаrrison и тн Филмовите композитори използват неравнодените размери обикновенно в негативен контекст зада изобразят появата на злото, определена битка или състояние на несетественост.Например Хауърд Шор използва въз "Влстелина на пръстените" при появата на Саурон и на Ам Гъл неравноделни размери в саундтрака.
 
[[Категория:Музикална терминология]]