Теофил Теофилов: Разлика между версии

м
интервал; козметични промени
(Файлът „T.Teofilov.jpg“ е изтрит от Общомедия от потребител Sealle поради: Copyright violation, found elsewhere on the web and unlikely to be own work -.)
м (интервал; козметични промени)
Автор е на около 60 научни статии по направени изследвания на културни паметници от [[Античност]]та, [[Средновековие]]то и [[Българското възраждане]]. Носител е на [[орден „Кирил и Методий“]] I и II степен и награда „Оборище“, която се присъжда от Сдружението на възрожденските градове за принос в утвърждаването на националната идентичност<ref name=„Оборище“>{{икона|bg}} [http://citybuild.bg/news/teofil-teofilov-poluchi-nagradata/2107 CityBuild/Арх.Теофил Теофилов получи наградата „Оборище“/02.05.2007]</ref>.
 
През 2005 е удостоен с наградата „Велико Търново“ за цялостната му изследователска и професионална дейност, свързана с проучването и съхраняването на културно-историческото наследство на Велико Търново и във връзка с неговата 60-годишнина.<ref>Протокол № 30 от тържественото заседание на Общински съвет на Велико Търново, проведено на 22 март 2005 г.</ref>
 
Умира на 12 март 2008 във Велико Търново (''Троновград'', както обича да го нарича) и е погребан в Копривщица.
 
== Библиография ==
* Архитектурно изследване на черквата “Свети Георги” в с. Арбанаси. М П К, кн. 3/1977, с. 18-27
* Архитектурният образ на църквата “Св. Димитър”. Също в: Прослава на Велико Търново. С.1978, с.250-251
* Голямата базилика в Плиска — предложение за консервация и експониране. МПК, кн. 4/1978, с. 15-18.
* Голямата базилика в Плиска. В-к Плиска Мадара Преслав, бр. 3/1978, с. 8.
* Гражданска сграда на Царевец. МПК, кн. 2/1979, с. 34-40.
* Третиране на оригинала при консервацията и експонирането на средновековните църкви от ХII-ХIV век. В: Оригиналът в паметника на културата. С. 1979, с. 153.
* Развитие на градоустройствената структура на В. Търново. МПК, кн. 2/1981, с. 20-23.
* La Grande Basilique de Pliska. Monumentum-XXIII-XXIV, 1981, p. 34-40.
* L’eglise Ronde de Preslav. Ib idem, p.47, 54-56.
* Как да ги запазим за поколенията? В-к Плиска Мадара Преслав, бр. 8/1981, с.11
* Конструктивно единство в началното изграждане на черквата “Св.Стефан” в Несебър . МПК, кн.5-6/1982, с.50-52.
* Архитектурни проблеми на църквата “Св. Четиридесет мъченици” във В. Търново. В: В. Търново и Великотърновския край през вековете. Т. I, В. Т-во. 1983, с. 123-133.
* За архитектурно-пластичното оформление на средата около черквата “Св. Димитър Солунски” във В.Търново. МПК, кн.3/1985.
* Приемственост и развитие на “живописния стил” в архитектурата на ХII-ХIV век. В:Сб.В.Търново 1185-1985. С.1985, с.83-95.
* Архитектурата на светските сгради от ХIII-ХIV век. В: Величието на Търновград. С.1985, с.304-314
* Архитектурни проучвания на църквата “Св. Димитър Солунски”. Сп.Архитектура, кн.7-8/1985, с.34-35. Също в: Сб. Величието на Търновград.С.1985, с.374-378.
* Търновска архитектурна школа/”живописен стил в архитектурата”/ ХII-ХIV век. Сценарий за телевизионен филм от поредицата “Архитектурно наследство”, IХ серия.БНТ,1985
* The Tracian tomb near the village of Sveshtari IV. Problems of Conservation. S.1986, p.121-123.
* Анализ на стиловите особености в архитектурата на тракийската гробница край с.Свещари. В: Terra antiqua Balcanica, Ac.III.S.1988, p.144-160.
* Панегирик за Фичето. Албум, В.Т-во, 1990.
* Изследвания върху проблема за стиловата реконструкция на църквата “Св. Димитър Солунски” във В.Търново.В: ГМСБ, т.ХVIIВ.Търново, 1991, с.67-87.
* Геометричен метод за определяне на статически устойчиво равновесие на базиликите с масивно засводяване и с повдигнат централен кораб. В: Сб.ГМСБ, т. ХVIII. В.Търново,1992, с.119-132.
* От капище към църква. В:ГМСБ, т.ХIХ/1993, с.73-92.
* Опит за вникване в същността и функциите на прабългарските езически храмове. В: Преслав-1100, кн.I/1995.
* Стилови особености и графическа реконструкция на средновековна базилика и манастир при с.Равна. В: ГМСБ, т.ХХ/1995, с.165-184.
* Разсъждения за Омуртаговата колона в църквата “Св .Четиридесет мъченици” в Търнов. За: Известия на РИМ В.Търново 1997.
* Нов поглед върху архитектурната проблематика на кръглата църква в Преслав. В: Източното православие в Европейската култура.С.1999.
* Наблюдения върху църковното в Търнов от предстоличния период. В: Търновска книжовна школа., кн.6. В.Търново 1999, с.563-575.
* Западната пристройка на църквата “Св. Четиридесет мъченици” в Търнов-възможности за тълкуване и периодизация. В: Известия на ИМ-В.Търново, В.Т-во 1999, с.130-138.
* Древни научни познания, закодирани в седмолъчната розета от Плиска. В: Плиска-Преслав, т.8.2000, с.125-128.Божествени митове и легенди отразени в старото българско изкуство. За: Сб. В чест на 100 години от рождението на проф.В.Бешевлиев.ВТУ, 2000.
* Кой строи църквата “Св.Четиридесет мъченици” и манастира “Великата Лавра“ в Търнов? За: Сб. В чест на 60-годиншнината на проф.Йордан Андреев.ВТУ, 1999.
* Къде е манастирът “Св.Богородица” в Търнов? За: Сб. В чест на 70 години от рождението на проф.Тотю Коев.ВТУ, 2000
* Хипотеза за принадлежността на седмолистната розета от Плиска към българския календар. За: Сб. В чест на проф.Станчо Ваклинов. ВТУ, 2001.
* Барокови тенденции в творчеството на Никола Фичев. В: Първомайстор Никола Фичев — творец на Възраждането. С.2001, с.153-158.
* “Къщата с маймунката” в своята сто и петдесет годишна история. В: Известия на РИМ-В.Търново, В.Т-во.2001., с.226-234.
* Предположение за ритуалната същност на Златната цар Симеонова църква във Велики Преслав. В: Юбилеен сборник в чест на проф. Д.Овчаров. В.Търново 2002, с.67-70.
* Прояви на синкретизъм и прехвърляне на сюжети, мотиви и теми с езическо съдържание в изкуството на България след покръстването. В: Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите. С.2002. с.с.77-81 и фиг.20-23.
* Формиране на стиловите особености на Търновската архитектурна школа ХII-ХIV век. В: Известия на РИМ. В.Т-во.2002.с.237-250.
* Предположения за произхода на част от топонимите в Същинска Средна Гора и по поречията на реките Тополница и Стряма. За:Търновска книжовна школа-VII.ВТУ, 1999. В.Т-во 2003 с.
* Църквата „Св. Четиридесет мъченици” и манастирът Велика Лавра в християнското храмово строителство на Търнов. Монография.Издателство МВВИ 2007 г.