Разлика между версии на „Младежки хълм“

м
редакция без резюме
м
Богатият специфичен растителен и животински свят на Младежкия хълм се дължи до голяма степен на факта, че той не е толкова урбанизиран, както другите тепета.<ref name=":0" />
 
На хълма се срещата два вида растения, включени в [[Червена книга на Република България|Червената книга на България]], и седем вида редки растения, ендемични за района, някои от тях наскоро открити и проучени. Сред тях са [[Звъника|четинестата звъника]], чашкомехурчестото сграбиче и [[Жълтуга|румелийската жълтуга]]. Към редките видове се отнасят още [[Айважива|игликовата айважива]], стрибърниевата айважива, стълбчатото паче гнездо, [[Живовлеково усойниче|дребноцветният живовлек]] и тракийският равнец. Тук растат средиземноморските видове халдрайхова алцеа, [[хинап]], [[черен бъз]], [[Киселотрънови|кисел трън]], [[Магнолия|дебелолистна махнолия]], юдино дърво, [[Рожков|див рожков]].
 
Установени са 79 вида птици. Три от тях са включени в Червената книга на България, а 44 вида са от европейско природозащитно значение.