Разлика между версии на „Райно Попович“

м
интервал; козметични промени
м (интервал; козметични промени)
Попович е елинист и превежда от гръцки на български няколко книги, сред които басните на [[Езоп]] и нравоучителния сборник ''“Христоития или благонравие”'', която наред с напътствия за поведението в обществото и семейството, за отношенията между хората, дава съвети и по въпросите за облеклото, за походката, начина на говорене, както и включва сентенции от античната култура и жизнеописания на известни гръцки мислители като [[Аристотел]], [[Платон]], [[Омир]], [[Питагор]]. Негов е и първият български превод на [[Бенджамин Франклин]].
 
== Съчинения ==
* Мудрост добраго Рихарда / От французкият на славеноболгарският наш язик преведена от Гаврила Крестовича, котлянца ; Настоянием же и иждивением Райна Поповича Ж. на свят издано. В Будиме граде : Писмени Крал. всеучилища венгерск, 1837.
* Христоития или Благонравие : Присовокупена с историите, на които са поменуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество, и секиму, който люби да са ползува / От елинският на славеноболгарският наш язик преведена от Райна Поповича из Жеравна, карловскаго елиногреческаго учителя ; А посвящена на г.г. Малки Волка чорбаджи К.Чаликоглу. В Будиме : Писмени Крал. типограф. унгарск., 1837 (2 изд. 1855)
* Краткое толкование на божественият храм и на колкото са в него священи сосуди и одежди и на обикновените последования, на божествената литургия и на светите церковни таинства / Собрано из различни церковни списатели и сочинено на греческаго язика от г. Димитрия Н. Дарвара ; Нине же от греческаго на славеноболгарскаго язика преведено и на свят своим его иждивением издано от Райна Поповича, жаравнянина, Карловския школи елиногреческаго учителя. В Будине граде : Писмени Кралевскаго всеучилища венгерскаго, 1837.
* Служба сия Светаго Свещеномученика и чудотворца Харалампиа Магнисийскаго / Прежде убо от греческаго минеа на славянский диалект преведена Евтимием йеромонахом Хилендарцем и Райном Поповичем ; Последи же прилежно разсмотрена и поправлена трудом Неофита йеромонаха П. П. Рилца, от негоже и молебний канон (сиреч Параклис) такожде от греческаго синаксириста преведен, присовокупи ся ; А типом издана на общую ползу и спасение душам всех православних христиан, всеусердним иждивением родолюбних спомоществователей, к ней же и житие светаго от славянскаго язика на простое наречие преведено от Райна Поповича, приложи ся. В Константинополе : Писмени Трудолюбивия пчели, 1843.
* Краткое толкование на Божественият храм и на колкото са в него священи сосуди и одежди, и на обикновените последования, на Божествената литургия, и на святите церковни таинства / Собрано из различни церковни списатели и сочинено на греческаго язика от г. Димитрия Н. Дарвара ; А от греческаго на славеноболгарскаго язика преведено и на свят издано от г. Райна Поповича, жеравнянина, Карловския школи елино-греческаго учителя ; И нине же сос произволением г. Р. П. у вторий пут на свят издано заради просвещението на православните християни и чада нихни сос иждивението от г. хаджи Найдена Йоановича, учителя, жителя татарпазарчичанина, ревнителя болгарскаго просвещения и книгопродавца по всея Славеноболгария. В Букурещ : В типографията у Йосифа Копайнига, 1846
* Есопа фригийскаго баснотворца басни или приказки / Списани убо по елински от самаго того Есопа ; А от елински преведени на славянобългарский язик от райна Поповича П. С., елиногреческаго учителя от Карлово, а родом из Жеравна ; А напечатани сос иждивение на Хаджи Найдена Йованович, татарпазарджичанина и на свят издани в полза българскаго юношества. В Белград : В Княжеско-сербската книгопечатня, 1854.
 
== Източници ==
* Балабанов, Никола Т. Даскал Райно Попович : Живот и дейност. Жеравна : ч-ще Единство, 1921.
* Снегаров, Иван Принос към биографията на Райно Попович. София : БАН, 1959.
* Аретов, Николай. Рецепцията на Б. Франклин в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1983, № 4.
 
== Външни източници ==
[http://books.google.com/books?id=ztMGAAAAcAAJ&pg=PA1#v=onepage&q&f=false Христоития или благонравие]
 
{{СОРТКАТ:Попович, Райно}}