Разлика между версии на „Тахиметрична снимка“

м
интервал
м (се явява ---> е)
м (интервал)
* - изчисление на данните от карнета за определяне на редуцираното разстояние в хоризонталната равнина на картния лист;
* - изчисление на превишението и надморската височина на подробните точки;
* - разграфяване на картния лист с координатната мрежа и нанасяне точките от опорната геодезическа мрежа ;
* - нанасянето на подробните точки чрез използването на транспортир - полукръг. В геодезията при работа на тахиметрични снимки е прието да се работи не с [[Градус (ъгъл)|градуси]] (360 ъглови градуса за пълен кръг), а с измерител 400 [[Град (ъгъл)|града]] за пълния кръг. При тази основна единица измерването се записва като десетична дроб. Така на 45<sup>0</sup> ъглови градуси, отговарят 50<sup>g</sup>, измерено с хоризонталния кръг на тахиметъра.