Разлика между версии на „Захарий Княжески“

м
интервал
м (Bot: Automated text replacement (- , +,))
м (интервал)
 
== Книги, статии и писма ==
* '''Кореньа''' на пиянството и каква полза принося на ония, що пият много. – В Смирне : в типографии А. Дамианова, 1842. – 7 с. Текст с църковнославянски шрифт. Книжката е превод от протестантската брошура „The tree of intemperance and the tree of temperance“.
* '''Обичай''' болгар при сватбе, рождений и крещений детей и погребений. – ''Журнал М-ва нар. просв''., Т. 3, 1846, с. 65-83.
* '''Введение''' в истории болгарских славян. – Москва : в Университетской типографии, 1847. – 52 с.
* '''Болгарския''' поверия. – ''Журнал М-ва нар. просв''., Т. 52, с. 204-213. Български народни песни и приказки, записани от Княжески, са включени в сборника на П. Безсонов „Болгарския песни“
* '''Зерцало''' или Огледало християнское, което содержава мисли спасителни и увещания душеполезни и весма нужни за всякаго християнина, който желае да познай своето християнско живеяни и евангелската истина / Превели от славянский на българский язик с допълнение Афонско-зографскаго монастиря монах Нафанаил и брат его Захарий Княжеский 1844 года. – Москва : в Университетской типографии, 1847. – VIII, 172 с.
* '''Совети''' за непразни жени и правила как да постъпват с новорождените младенци, взети от сочиненията на славнаго Тисота, Николая Фуркроа и Салмада, сообразни със системата на воспитанието детско, която е предложена от г. Бюфона в Естествената история / Преведе от французки на руски К. Г., а от руски на български З. К. – Цариград : типография Ц. вестника, 1853. – 6, 81 с.
* '''Средства''' за предварвание за заравянието на мнимоумрелите или примрелите человеци / Напечатано повелением рускаго министра внутренних дел в 1846 лято, а преведено от того язика на болгарски от Захария Княжеский. – Цареград : В печатницата Царигр. вестника, 1858. – 86, [24] с. Текст с църковнославянски шрифт. 
* '''Практическо''' руководство за шелководството / Собрано и составено от Захария Княжеский. – Цариград : печатница Ц-го вестника и содружия, 1859. – XII, 108, [2] с. Текст с църковнославянски шрифт.
* '' '''''Няколко''' слова като предисловие за шелководство.... – ''Цариградски вестник'' (Цариград), № 414 – 438, ян. 1859. Статията е писана в Стара Загора.
* '''Известие.''' Шелководството от много.... – ''Цариградски вестник'' (Цариград), ІХ, № 426, април 1859, с.112. Покана за набиране спомоществуватели за „Практическо ръководство по шелководство“ от Захарий Княжески.
* '''Аретов,''' Н. Делото на Захарий Княжески. – ''Език и литература'', 1989, № 4, с. 32-39.
* '''В последния''' брой... (Некролози). – ''Напредък'' (Цариград), ХІ, № 126, 8 април 1877, с. 494, V кол. Некролог за смъртта на Захарий Княжески.
* '''Из архива''' на Найден Геров. Писма, доклади и материали за Възраждането на българския народ. Кн. 2. – София : БАН, 1914. – 1022 с. Спомени за Захарий Княжески, с. 74.
* '''Илиев''', Атанас Трифонов. Спомени. – София : печ. П. Глушков, 1926. – 469 с. Спомени за Захарий Княжески, с. 26, 43, 429.
* '''Койчева В'''., „Аз българинът Захари Княжески“, – ''Септември'' (Ст.Загора), 10/1977;
* '''Койчева''', Величка. Завещанието. – ''Септември'' (Ст. Загора), № 6,15 ян. 1985. 175 години от рождението на Захарий Княжески.
* '''Ников П.''', ''Възраждане на българския народ'', С.1971, стр.74,75,165;
* '''Русески''', Г. П. Сборецъ изъ живота на български поотлични мъже : Книга за учители и народа / Събралъ и наредилъ [null Г. П. Русески]. – Ст. Загора : [null Знание], 1887. – 168 с. Захарий Княжески, с. 90 – 92.
* '''Стефанов''', Васил. Захари Княжески. – София : Мед. и физкултура, 1978. – 24 с.
* '''Тошева''', Анастасия Михайлова. Автобиография (Животопис) на Анастасия М. Тошева, учредителка на първата българска Девическа V-то класна Гимназия въ Ст.-Загора. – Ст. Загора : [null Друж. акц. печ. Светлина], 1911. – 36 с. Спомени за Захарий Княжески и помощта, която ѝ оказва, за да учи в Русия, с. 4-10.
* '''Шишманов Ив.''', ''Избрани съчинения'', Т.1, С.: БАН, 1965, стр. 245-254;
* '''Д-р Цончев Петър''', ''Из общественото и културно минало на Габрово – исторически приноси'', 1934/1996/, стр.405-407; 411,418,472,484,661,679
* '''Александър Екзарх''' и българските пътища към Европа : XIX – началото на ХХ век = Alexandre Exarh et les routes bulgares vers l'Europe / Състав. Георги Вълчев, Добринка Парушева, Пиер Воалери. – Ст. Загора : [null Кота], 2007. – 448 с.
 
= Външни препратки =