Разлика между версии на „Георги Бакалов (издателство)“

 
== Поредица „Математически методи в икономиката“ ==
1970 г.
*Приложение на теорията на масовото обслужване при управлението на търговските предприятия [на дребно] - Евстати Петков
*Приложение на цифровите електронни изчислителни машини за автоматизация на изчисленията при нормиране на труда в промишлените предприятия - Николай Георгиев, Илия Личев, Недка Желева, Теню Матев
 
1971
*Математически методи и електронноизчислителна техника в стопанската дейност на предприятията от промишлеността и строителството. Сборник научни студии от конференцията, състояла се на 18 и 19 дек. в гр. Варна
 
1972
*Статистико-математически модели и методи за анализ и прогнозиране на потребителското търсене и вътрешния пазар (Моногр.)- Любомир Станев, К. В. Швирков, Крум Александров
*Икономико-математически модели на междуотрасловия баланс на паричните отношения (при социализма) - Методи Христов
 
1973
*Оптимално управление на снабдяването с материали - Иван Стойков, Нина Калимерова-Янкова
 
1974
*Прогнозиране и оптимално планиране на транспортно-икономическите връзки - Борис Ив. Михайлов, Николай Николов
 
1975
*Математически модели на образуването и разпределението на дохода в стопанските организации - Камен Миркович
 
1976
*Икономико-математическото моделиране при управлението на стоковите запаси (в НРБ) - Любомир Станев, Никола Ив. Николов, Радослав Недев
*Математически модели за определяне пълната трудоемкост на отделните продукти - Камен Миркович
 
== Поредица „Икономика на световната социалистическа система“ ==
== Други ==
Анонимен потребител