Разлика между версии на „Команчи“

м
замяна с n-тире
м (Bot: Automated text replacement (-( +(); козметични промени)
м (замяна с n-тире)
 
'''Племена'''
* Юпе – (Хепенее - Hʉpenʉʉ) – „горски хора“, изписвано на испански като Hupe, Hoipi) – група от 18 век, най-вероятно предшественици на нокони, куахади и на местната група хоис.
* Котсотека (Кетсетеека - Kʉtsʉtʉʉka) – „ядящите бизонско“
* Куахади Куохада, Куахаре (Куахаре нее - Kwaharʉ nʉʉ) – „ядящите антилопи“, наричани също и Куахихеки (Kwahihʉʉ ki) – „носещи сянката върху гърбовете си“, заради живота им в Ляно Естакадо.
* Нокони (Нокони нее - Nokoni nʉʉ – движещите се, връщащите се), наричани също и Нойека (Нойеканее - Noyʉhkanʉʉ – тези, които не стоят на едно място). По-късно са наречени Тетсе Нойекане Детсанайека (Tʉtsʉ Noyʉhkanʉʉ Detsanayʉka – основно подразделение, което е имало значително влияние сред танима и тенауа. Двете се разглеждат като техни разделения.
** Танима (Танимее - Tanimʉʉ) наричани също и Дехаей (Dehaʉi) или Тевауиш (Tevawish) – „ядящите черен дроб“
** Тенауа, Тенауит (Танахуа – живеещите надолу по потока) – живели южно от ноконите. Група отцепила се от ямпарика. Унищожени от мексиканците през 1845 г.
* Пенатека (Пенатека Нее, Пинаатека, Пенанее - Penatʉka Nʉʉ, Pihnaatʉka, Penanʉʉ – ядящите мед), наричани също и Пехнатерка (Пехнатерке - Pehnahterkʉh – осите)
* Ямпарика, Япарека - Yaparʉhka, също и Япай Нее - Yapai Nʉʉ – „ядящите корени“, понякога са наричани и Видие Нее, Видие или Видие Япа - Widyʉ Nʉʉ, Widyʉ or Widyʉ Yapa – хората сови, по-късно са наречени Тетсакенанее - Tʉtsahkʉnanʉʉ.
* Пагатсу (Пагатсе - Pagatsʉ), (Pa'kah'tsa – ‘в началото на потока’), наричани също и Панайте (Pahnaixte – ‘живеещите нагоре по потока’)
* Мотсаи (Метсане - Mʉtsahne) – унищожени от мексиканците през 1845 г.
* Сариа Тека (Saria Tʉhka), Чаритикас, Сата Тейчас – тези, които ядат кучета, група на арапахо, която се присъединява към команчите.
 
'''Отделни малки групи'''
* Пахораих (Пахераих - Pahʉraix – воден кон), наричани също и Паркином (Паркеенаем - Parkeenaʉm) или Паки Неме (Paki Nʉmʉ) – водните хора.
* Тичакайна (Titchahkaynah – Тези, които правят вързопи, когато пътуват, отделна група, която по-късно се присъединява към ямпарика. Изписвано и като Дитсакана (Титсакана).
* Гуаге джохе - вероятно синоним на куахади
* Хайненаури, Хайненаене, Хани неме (Hai'ne'na'ʉne, Hani Nʉmʉ – хората, които ядат царевица)
* Ичитабедах, Утсу ите (It'chit'a'bʉd'ah, Utsu'itʉ – хората на студа или северните хора)
* Кетато (Кетато Те - Ketahtoh Tʉ, Ketatore – Тези, които не носят обувки), наричани също и Напуат Те (Napwat Tʉ – ходещите без обувки). Разглежда се като подгрупа на ямпарика.
* Кеуатсана
* Куаши
* Мувинаборе
* Наонием (Naʉ'niem, No'na'ʉm – хората от височините), може да е предишно име на Куахадите.
* Похои (Pohoi, Pohoee – див лук) - група на източните шошони, която се присъединява към команчите.
 
== Източници ==