Разлика между версии на „Ветрогенератор“

м
замяна с n-тире
м (] 4-цифрени числа без интервал ; козметични промени)
м (замяна с n-тире)
'''Ветрогенераторът''' е устройство, което преобразува кинетичната енергия от движението на въздушните маси над земната повърхност в [[електричество|електрическа енергия]], т.е. използва [[вятърна енергия]] за производството на електричество. Ветрогенераторът е в основата на изграждането на вятърни електроцентрали и ветропаркове, разполагащи с много на брой [[електрически генератор]]и и произвеждащи за потребителите значително количество електрическа енергия. Изключителните предимства са в това, че са екологично чисти и използват възобновяема енергия.
 
Движението на въздушните маси - вятър, е предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. [[Въздух]]ът задвижва ротор със специална конструкция или [[въздушен винт]] като силов агрегат на ветро-енергийното съоръжение, в резултат на разликата в налягането върху повърхностите на витлата. Въртенето им води до директно производство на [[механична енергия]], която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор. Етапи при изграждане на автономните системи:
* - етап на предварително оразмеряване според специфичните изисквания на клиента за захранваща мощност, работна площ и др;
* - определяне на оптималната топология (схема) на автономната система;
* - определяне на оптимален ценови вариант;
* - изграждане на поддържаща конструкция, включващо стриктно спазване на монтажните изисквания;
* - монтиране на генератори - присъединяване на проводници и апаратура и включване към потребителската мрежа, спазвайки мерките за безопасност при монтаж и експлоатация;
* - обучение за работа със системата;
* - поддръжка.
 
== Класификация ==
* '''С хоризонтална ос на въртене'''. Вятърните турбини с хоризонтална ос (HAWT) са често използвани за производство на по-голяма електрическа мощност. Те са далеч по-ефективни в сравнение с вятърните турбини с вертикална ос. Характерни особености:
: - монтират се върху [[кула]], която позволява във височина поставянето на голямо и мощно витломоторно задвижване;
: - вятърната турбина е насочена по посоката на вятъра;
: - витлата имат високо-ефективен аерординамичен профил, подобен на самолетно крило; 
 
* Вятърни [[Турбина|турбини]], '''работещи на принципа на съпротивлението''' срещу тласкащата сила на въздушния поток. При задвижването им се използва различния коефициент на съпротивлението оказван на протичащия флуид от изпъкналата или вдлъбната площ на ротора на въздушната турбина. Роторът на турбините е вертикален и е съставен от две или три цилиндрични полукръгли или бъбрековидни лопати с голяма обтичана повърхност. Оста на въртене е перпендикулярна на посоката на флуида. Конструкциите на подобни ветрогенератори може условно да се определят като:
:- каруселни-към неработната част на лопатките се закрепва преграда или се ориентират с ребро срещу вятъра; 
:- роторни с ротационни платна - има механизъм, който винаги определя оптимално положение на платното спрямо вятъра;
:- барабанни – те са с хоризонтална ос на въртене, перпендикулярна на посоката на вятъра. 
 
* [[Въздушен винт]], превръщащ енергията на въздушния поток в [[механична енергия]], като се използва неговата '''аеродинамичната форма'''. Това е най-масово използваният ветрогенератор и върху усъвършенстването на конструкцията му са насочени усилията на производителите на възобновяема енергия. Поставени на подходящо място, с подобни съвременни ветрогенератори се развива мощност до 3500 hp и се произвеждана електроенергия до 3MW. Характерни особености:
: - аеродинамичната форма на профила на въздушния винт (най-често плоско-изпъкнал), създава подемната сила и неговото въртеливото движение от обтичащият въздушнен поток в резултат на разликата в налягането от двете страни на плоскостите на винта;
: - оста на въртене е хоризонтална;
: - плоскостта на въртене е перпендикулярна на посоката на вятъра;
: - по броя на лопатките се делят на:
:: - бавноходови- Z ≤ 2
:: - бързоходни Z ≥ 2 (от1 до 3)
 
* Ветрогенератори с ротори, с комбинирано действие - оказващи '''съпротивление на насрещния въздушен поток и създаващи подемна сила''' от специалната си форма. Особености:  
: - пример за такова техническо решение е конструкцията на турбините със [[Савониова турбина|Савониов ротор]] 
:: - роторът им е съставен от две или три полукръгли или бъбрековидни лопатки със значителна повърхност;