Разлика между версии на „Въглеводород“

м
замяна с n-тире
м (y; козметични промени)
м (замяна с n-тире)
*** [[Циклоалкен]]и
*** [[Циклоалкин]]и
** Ароматни - [[Арени]]
 
Броят на въглеродните атоми във въглеродните вериги на въглеводородите от един и същ вид може да бъде различен. Това е причина за явлението хомология. Въглеводородите от един и същ [[хомоложен ред]] имат еднакъв качествен, но различен количествен състав. Също така притежават сходен молекулен строеж и сходни свойства.
Въглеродните атоми в молекулите на въглеводородите се намират в различно [[хибридизация|хибридно състояние]] - sp<sup>3</sup>, sp<sup>2</sup> и sp, с характерните различия в [[електроотрицателност]]та.
 
В молекулите на алканите въглеводните атоми са само в sp<sup>3</sup>-хибридно състояние. При алкените и алкадиените въглеродните атоми са в sp<sup>3</sup> и в sp<sup>2</sup>-хибридно състояние, алкините в sp<sup>3</sup> и sp-хибридно състояние, а в [[Бензен|бензеновото ядро]] на арените само в sp<sup>2</sup>-хибридно състояние.
 
Хибридното състояние на въглеродните атоми определя вида на [[ковалентна химична връзка|ковалентните връзки]] във веригите. Връзките '''C—H''' във всички въглеводороди са прости (σ-) връзки независимо от хибридното състояние на въглеродния атом. Връзката '''C—C''' при алканите е също проста (σ-) връзка. При алкените между въглеродните атоми в sp<sup>2</sup>-хибридно състояние се образува двойна (σ-сигма и π-пи) връзка. В молекулите на алкините между въглеродните атоми в sp-хибридно състояние съществува тройна (σ- и 2π-) връзка. В бензеновото ядро на арените връзката между въглеродните атоми е също сложна. Образувана е от σ- и делокализирана π-връзка.<ref>Цитирано по: Химия за 10 клас; Автори: Г. Близнаков, Л. Недялкова, Е. Гергова, П. Рибарска; София, 1994, стр.159.</ref>
 
== Химични свойства ==
Реакционната способност на въглеводородите на отделните хомоложни редове намалява с увеличаване на молекулната маса. Ако при обикновени условия се съпостави реакционната способност на отделните видове въглеводороди се установява следното: Алканите се отличават с много малка реакционна способност (''парафини'' - от ''parum affinis'' - ''без сродство''). Останалите въглеводороди проявяват по-голяма реакционна способност от алканите.
 
За въглеводородите са характерни няколко основни типа химични реакции.
 
== Разпространение и получаване ==
Въглеводородите се получават главно от природните източници - [[нефт]], [[нефтен газ]] и [[природен газ]]. Нефтът е смес главно от [[алкан]]и, [[циклоалкани]] и [[ароматни въглеводороди]]. В коксовия газ се съдържат газообразни алкани и предимно [[метан]].
Въглеводороди се получават и при някои изкуствени методи като [[пиролиза]] на органични материали ([[въглища]], [[биомаса]] и др.) и при [[Процес на Фишер-Тропш|процеса на Фишер-Тропш]].