Генерична търговска марка: Разлика между версии

м
замяна с n-тире
м (замяна с n-тире)
За да се превърне една търговска марка в генерична, тя трябва да заеме място в съзнанието на достатъчно голяма група от [[общество]]то. Това е възможно например в условията на чувствителен (макар и възможно само временен) пазарен [[монопол]] на тази марка в съответната продуктова категория. Често в генерични се превръщат марките на първите продукти от дадена нова [[пазарна ниша]]. Често наименованията на генеричните марки стават причина в езика да се появят техни производни думи от други [[част на речта|части на речта]].
 
Генеричните марки обикновено спадат към категорията на т.нар. ''top-of-mind brands'' марки, за които участниците в дадено [[маркетингово проучване]] на познаваемостта сред марките в дадена продуктова категория първо се сещат.
 
== Правни положения ==
В много правни системи (например [[Съединени американски щати|американската]], но не и [[Германия|немската]]) генеричната марка влиза в състава на [[обществено достояние|общественото достояние]] (public domain) и може да бъде търговски експлоатирана от всекиго. Въпреки това в немското (и европейското) право, съществува възможността търговска марка да стане отменимо генерично понятие.
 
Процесът, с който правата над марка намаляват или се губят в резултат от масовата употреба на името в пазарното пространство, в английски източници може да се срещне като ''genericide'' (''генерицид'' [[малапропизъм]], съставен по аналогия с ''геноцид''). Това обикновено се случва в следните ситуации:
* изминал е известен период от време, през който марката не е била използвана като търговска марка, т.е. изрично не е идентифицирала продукти или услуги на дадена компания);
* марката напълно е изпаднала от употреба;