Разлика между версии на „Димитър Денков“

м
замяна с n-тире
м (+ Категория:Колумнисти)
м (замяна с n-тире)
== Публикации ==
'''Монографии, учебници, учебни пособия'''
* 2008 - ''Гледки от български вагон''. УИ „Св. Климент Охридски“, 232 с. ISBN 9789540727257 <ref>Борис Борисов, [http://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4361&Itemid=66 „Критическата теория в България“], рец. в сп. „Ново време“, бр. 12 декември 2008 г.</ref>
* 2006 - ''Въведение във философията'' – монография. УИ „Св. Климент Охридски“, 336 с. ISBN 9540722586
* 2002 - ''17 юни на Симеон Сакскобурггоски''. ИК „Захари Стоянов“ ISBN 954-739-224-7
* 2002 - ''Философия'' – учебник за XI клас (преработено издание в съавторство с Ев. Варджийска), Просвета
* 2001 - ''Философия'' – учебник за XI клас (в съавторство с Ев. Варджийска)
* 2001 - ''Ромските училища в България – 2001'' (в съавторство с Е. Станоева и В. Видински), Фондация „Отворено общество“ (на бълг. и английски)
* 2001 - ''Die Philosophie in Deutschland'', Sammelband (mit Chr. Todorov, St. Jotov), Braunschweig-Sofia
* 1994 - ''Основни положения към Логиката на Кант''. Гал-Ико, София
* 1993 - „Авторитетите във философията“. - Във: ''Философия'', учебник за средно училище (съавт. Л. Сивилов, Л. Кючуков), БИС, София
* 1992 - ''Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното''. СУ, София
* 1987 - ''Димитър Михалчев. Историко-философски портрет''. СУ, София
 
'''По-важни статии'''
* 2004 - „Co-agitatio des ego im Weltbild. Bemerkungen zu Heideggers Bestimmung der Neuzeit“. - В: ''Die Geschichtlichkeit des philosophischen Denkens'', Изток-Запад, София
* 2004 - „Хипертетичната функция на философията и етическото“. - В: сб. ''Пътища на философията в съвременния свят'' (съст. Ив. Райнова и др), BPC&IAF, София
* 2000 - „Натрапчивото отсъствие на аура“. - В: сб. ''Медии и преход'' (съст. Л. Деянова и др.), София
* 1999 - „Die Hyperthetische Funktion der Philosophie und das Ethische“. - В: ''Ethik und Religion im Werk L. Wittgensteins'' (Hrsg. P. Kampits u.a.), Wien
* 1998 - „Преводът – един донякъде преводачески проблем“. - сп. ''Летература'', бр. 17
* 1997 - „Nietzsche Bilder in Bulgarien. Zur Phaenomenologie der kompilativen Kultur“, in IWM-Working papers N. 6 [(www.univie.ac.at/iwm/workpap/denkov.htm)]
* 1997 - „Към историята наидеологическата мода в България: расизмът“. -В: сб. ''Приобщаване и еманципация. Встъпителни студии върху немската култура в България'' (съст. Ат. Натев), КМ, София
* 1994 - „Die hyperthetische Funktion der Metaphysik“. - ''Mesotes'', 2/1994
* 1992 - „Монадите в културата“. - сп. ''Философия'', бр. 5
* 1991 - „Смисъл и значение от феноменологическо гледище“. - сп. ''Философски преглед'', бр. 1
* 1991 - „Що е хипертеза?“. - сп. ''Философия'', 1
* 1986 - „Път в полето. Коментар, без който не може“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 8
* 1985 - „Неюбилейно за просветителя. Коментар към Кантовия Отговор на въпроса „Що е Просвещение?“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 12
* 1983 - „Коментар към превода на „Що е метафизика?“ на М. Хайдегер“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 5
* 1983 - „Смисъл и текст при четенето на Маркс: два примера“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 3
* 1981 - „Франц Брентано за отношенията“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 12
 
== Бележки ==